Oppfordrer elever å streike mot strenge fraværsregler

Elevorganisasjonen oppfordrer elever i de videregående skolene i Troms til å delta i en landsomfattende streik mot nye og strengere fraværsregler.

STREIKEVILLIG: Julianne Mathiassen – leder i Elevorganisasjonen i Troms – oppfordrer elever i de videregående skolene til å streike mot nye fraværsregler. 

nyheter

KONGSBAKKEN: Nyvalgt leder i Elevorganisasjonen i Troms, Julianne Mathiassen, sier at man ønsker å sende et kraftig og tydelig signal til politikerne om at de aller fleste elever er motstandere av de nye fraværsreglene i skolen.

– De nye reglene vil ramme de svakeste elevene i skolen, og det vil vi protestere mot, sier hun på telefon til iTromsø.

LES OGSÅ: Vil kutte i skolepensum

Kort fortalt så er de nye reglene en innskjerping av dagens, med den store forskjellen at elevene nå i utgangspunktet skal stryke om de har høyere fravær enn ti prosent.

Det er ifølge Julianne Mathiassen en nasjonal kampanje på gang for å få flest mulig elever til å streike i protest mot fraværsreglene som skal innføres fra i høst.

Politisk støtte

– Det er flere fylker som skal streike, og vi samarbeider også med flere politiske ungdomspartier om å få stoppet innføringen, sier fylkeslederen.

Blant andre støtter AUF og Sosialistisk Ungdom kravene.

LES OGSÅ: Vil kunne fullføre skolen på to år

– Kristelig Folkepartis ungdomsorganisasjon og Unge Venstre har også sagt at de i utgangspunktet ønsker å fjerne de nye reglene, sier Mathiassen.

Strenge krav til dokumentasjon

Om de nye fraværsreglene innføres, vil elevene ha en eneste mulighet til å slippe strykkarakter. Da må elevene kunne dokumentere fraværet med deltakelse i idrettsstevner eller kulturarrangement av nasjonal karakter, politiske oppdrag eller sykdom.

– Det er imidlertid ikke alle sykdommer som lar seg dokumentere så lett. Sliter du med psykiske plager – eller om du eksempelvis blir mobbet – så er det vanskelig å anskueliggjøre det, sier Mathiassen.

LES OGSÅ: Vil innføre nytt mobbeombud

Spesielt ille er det på skoler som har dårlig skolehelsetjeneste.

– Hvordan skal man dokumentere mobbing? Det er store hull i forslaget som regjeringen har lagt fram, og det bekymrer oss.

Stol på lærerne

Mathiassen mener at det må være opp til lærerne å sette karakterer ut fra deres kjennskap til elevenes kunnskaper – og ikke ta hensyn til firkanta fraværsregler.

– Lærerne er personer som er til stedet i elevenes skolehverdag, de er der for å lære fra seg, veilede elever og vurdere kunnskapen deres. La lærerne gi sluttvurdering til de elevene som har vist sin kunnskap i timene selv om de har mer enn ti prosents fravær.