Russen varsler «Tequila tuesday» på Kongsbakken

Kongsbakkenrussen planlegger «Tequila tuesday» på skolen i dag. Det vil ikke skoleledelsen ha noe av.

TEQUILA TUESDAY: På Kongsbakkenrussens Facebook-side planlegges det «Tequila tuesday». Foto: Skjermdump 

TERRORDAG: Russen vil «terrorisere» første- og andreklassingene på skolen mer. – Syns vi har vært litt for tam, skriver en russ på gruppen. 

BUKKE OG NEIE: Et forslag i russestyret på Kongsbakken er at første- og andreklassinger må bukke og neie hver gang de ser en russ. 

SNILL RUSS: Kjell Olav Mentzoni, rektor ved Kongsbakken videregående skole, synes årets russekull har oppført seg bra.  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

På den lukkede Facebook-gruppa «Kongsbakken russ 2016» har flere russ planlagt å stille opp på skolen med både sombrero og tequila i dag.

– Ta med dere sombrero, poncho, sitron, salt og viktigst: tequila. Har dere ikke har tequila så er øl, vin, jæger osv. tillatt, står det på Facebook-gruppa.

LES OGSÅ: «Årets russ er de verste vi har hatt»

Kjell Olav Mentzoni, rektor ved Kongsbakken videregående skole, er kjent med russens planer.

– Vi er kjent med denne Facebook-gruppa, og rådgivere følger den opp. Vi får de innspillene vi trenger for å sette i verk tiltak, sier Mentzoni, som håper russekullet har spart tequilaflasken til etter skoletid.

Ulovlig

– Det er forbudt med alkohol på skolens område, og reglementet skal overholdes – også i russetiden, sier han.

Dersom det oppdages at noen av elevene har tatt med seg alkohol på skolen, er konsekvensene store.

– Da blir eleven utvist, sier Mentzoni.

LES OGSÅ: – Det er på tide å avvikle russetiden

Det gjennomføres vanligvis ikke inspeksjoner på Kongsbakken videregående skole, men i russetiden er de ansatte ekstra oppmerksome.

– I dagene fremover holder vi et ekstra oppsyn i lunsjpausene, sier han.

«Terroruke»

På Facebook-gruppa «Russe(r) styre KBVGS 2K16» diskuterer russen såkalte «terrordager», hvor skolens yngre elever skal til pers. Her foreslås det blant annet at skolens første- og andreklassinger må gå med en spesiell farge på klærne, eller bukke eller neie hver gang de møter en russ. Følges ikke reglene, er straffen å bli sprutet ned med vann.

– Vi har siden i fjor høst hatt en dialog med russestyret, og vi har vært tydelig på hva som er akseptabelt, sier Mentzoni.

LES OGSÅ: «Russefeiring da og nå – her og der»

Så langt har det imidlertid ikke vært noen problemer med russen på skolen.

– Vi har faktisk ikke merket noe til russen i det hele tatt. De har oppført seg veldig fint, og vi har ingen grunn til å klage, sier Mentzoni.

Han tror nøkkelen til en vellykket russetid for alle er god dialog.

– Skoleledelsen samarbeider godt med russestyret, og vi løser ting fortløpende. Enn så lenge har russetiden vært fredelig, og det håper jeg den fortsetter å være, sier han.