UiT-professor leder EU- prosjekt til 50 millioner

Det Tromsø-ledede forskningsprosjektet ClimeFish har samlet forskere fra hele verden i håp om å berge fiskerier og oppdrett for fremtiden.

LEDER: Michaela Aschan skal lede det EU-finansierte prosjektet ClimeFish de neste fire årene. Foto: Tobias Stein Eilertsen 

nyheter

KYSTENS HUS: I tre dager fra 10.–12. mai er 60 forskere fra 21 forskningsinstitusjoner i Europa, Vietnam, Chile og Canada samlet for å sparke i gang det EU-finansierte forskningsprosjektet ClimeFish, som har fått fem millioner euro (vel 50 millioner norske kroner) i støtte til prosjektet der det store målet er å berge fiskerier og oppdrett for fremtiden.

– Om fire år, nærmere bestemt i mars 2020, skal prosjektet være ferdig i forbindelse med EUs forskningsprosjekt Horizon 2020, forteller Michaela Aschan (55), professor i fiskeribiologi og fiskeriforskning, til iTromsø.

To UiT-ansatte

Finske Aschan kom til Tromsø allerede i 1987 og skal være prosjektleder for ClimeFish de neste fire årene.

LES OGSÅ: Milliardøkning i lakselusutgifter

– Det er stor diversitet og deltakelse her. Det er forskere fra hele verden med bakgrunn i akvakultur, ferskvann og marint. Det som også har vært viktig er at fiskerinæringen ble med i en tidlig fase, så brukerne er med, sier Aschan.

De har arbeidet med søknaden i halvannet år før de i november i fjor ble tildelt støtten på fem millioner euro.

– UiT får to ansatte med på prosjektet i de neste fire årene, en postdoktor og en forsker, sier Aschan.

ClimeFish ledes av Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet, med matforskningsinstituttet Nofima og Havforskningsinstituttet i sentrale roller.

LES OGSÅ: Kult med forskning

Målet med forskningsarbeidet er å kartlegge hvilke konsekvenser klimaendringene har for fiskeri og havbruk–både i saltvann og ferskvann.

– Gjennom utvikling av effektive prognoser og nye verktøy skal forskningsprosjektet ClimeFish bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen og myndigheter står bedre rustet til å tilpasse seg klimaendringene. Det er spennende med tanke på det nettverket som her bygges. Det er mange dyktige og unge forskere her, sier prosjektlederen.

Økninger

Temperaturøkninger, økt saltinnhold i havet, forsuring, eutrofiering og erosjon samt nye arter som vandrer inn i farvann i Europa, er blant endringene som skal undersøkes.

Målene for ClimeFish-prosjektet er å bidra til at økningen i sjømatproduksjon kommer i områder, og for arter, der det er potensial for bærekraftig vekst sett i forhold til den forventede utviklingen i klima, bidra til en føre var-tilnærming til forvaltning av fiskeriene og bidra til robust sysselsetting og bærekraftig utvikling på landsbygda og i kystsamfunnene i Europa.

LES OGSÅ: Ser på mat i alle sammenhenger

– Dette er et kjempespennende prosjekt å skulle lede. Vi skal blant annet se på hva som skjer hvis klimaet endrer seg og lage modeller for det og se på flere spesifikke «caser» så brukerne ser at modellene og softwarene vi utvikler, kan brukes. Det er også en del juridiske retningslinjer som skal utvikles, for eksempel for hva som skjer hvis en fiskebestand kommer over i en feil sone og lage retningslinjer for det, sier Aschan entusiastisk

ClimeFish håper å utvikle gode retningslinjer og praksis som skal lage en standard for flere viktige scenarioer i fiskeri- og havbruksnæringen.