Skytterlaget vil kjøpe skytebane på fastlandet

Tromsø skytterlag får ikke forlenget leieavtalen med forsvaret for 200-metersbanen i Kjoselvdalen. Nå ønsker de å kjøpe den, dersom prisen er riktig.

LEIENEKT: Skytebaneanlegget i Kjoselvdalen. Forsvaret vil ikke leie ut 200-metersbanen til Tromsø skytterlag. Foto: Forsvarsbygg/Skifte eiendom 

nyheter

Etter at leieavtalen mellom Forsvarsbygg og Tromsø Skytterlag løp ut sist høst, har byens skyttere ikke fått testet sine skyteferdigheter på 200-metersbanen. De synes det er spesielt ille siden det er landsskytterstevne i Øverbygd i månedsskiftet juli/august.

LES DEBATTINNLEGGET: Uro i kommunen om skytebanene i Tromsdalen

Kommunen sa nei

SKUFFET: Tor-Erik Iversen, leder i Troms skytterlag, sier det går ut over skyteaktivitetene at de ikke får bruke skytebanen. Foto: Øyvind Sivertsen 

– For de beste skytterne er det kritisk med tanke på landsskytterstevnet. Det blir ikke det samme å øve på 100-metersbanen som på 200-metersbanen, så dette er veldig ugunstig for oss, sier leder Tor-Erik Iversen Tromsø Skytterlag.

Etter at Forsvaret for noen år siden besluttet at deres eiendom i Kjoselvdalen skulle selges, ble det i fjor innledet forhandlinger mellom Skifte Eiendom og Tromsø kommune om mulig kommunal overtakelse av 200-metersbanen. En slik løsning ville medført at kommunen måtte overta ansvaret for tidligere forurensning. Det nye byrådet valgte å ikke gå videre med saken.

Skifte Eiendom vil i henhold til gjeldende regler gjennomføre miljøsanering og deretter legge eiendommen ut for salg.

– Miljøsaneringen skal etter det vi får opplyst skje i løpet av 2018, sier Iversen.

LES OGSÅ: Per Rein vedtok boten, men nekter å innrømme det

Dårlig løsning

Forsvarsbygg gjør nå i et brev datert 4. mai til Tromsø skytterlags advokat det klart at forlengelse av leieavtalen med dem ikke er aktuelt.

– Når kommunen ikke valgte å erverve banen, var det en beslutning som alle måtte ta konsekvensene av, skriver Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg mener at så lenge banen må miljøsaneres med tanke på eventuell alternativ bruk, er det ikke hensiktsmessig å tillate mer forurensende aktivitet.

– En ny leieavtale vil ikke være en fremtidsrettet løsning, og den vil gjøre forberedelsene til – og gjennomføring av – miljøsaneringen dyrere og vanskeligere. Slik saken nå står, ser vi ikke at det finnes noen mulighet til å dekke skytterlagets behov.

LES OGSÅ: Kommunen kjøper ikke skytebanen

Tror på enighet

– Vi har skutt på 200-metersbanen siden 1981. Lakselvdalen én times kjøring unna, er nærmeste bane. Det er bekymringsfullt for oss at vi ikke kan bruke skytebanen i Kjoselvdalen, det ødelegger for aktiviteten vår. Det betyr også at Heimevernet ikke får øvingsskytebane. Selv etter at det var kjent at banen skulle miljøsaneres fikk vi forlenget leieavtalen i påvente av den planlagte opprydningen på banen. Vi synes derfor det er vanskelig å forstå at vi ikke kan få bruke banen i hvert fall en sesong til, sier Tor-Erik Iversen.

Skytterlagslederen er optimistisk med tanke på den videre salgsprosessen for skyteanlegget.

– Når Skifte Eiendom kommer så langt i prosessen at banen skal selges, regner vi med at vi vil være den eneste interessenten og at vi da skal bli enige om prisen, sier Iversen.

Det har ikke lykkes iTromsø å få kommentar fra Forsvarsbygg til denne saken.