Etterlyser tips etter grav-hærverk

Flere graver på Tromsø gravlund har den siste tid blitt utsatt for hærverk av ukjente gjerningsmenn.
nyheter

Nå etterlyser politiet tips og eventuelle vitner til ugjerningene.

- Det ser ut til at det er noe som er skjedd helt nylig. Det er eksempelvis kastet rundt ferske blomster fra det som ser ut som en ny grav, forteller operasjonsleder Morten Augensen ved Tromsø-politiet.

Omfattende hærverk

Politiet har hatt patrulje på stedet for å skaffe seg mest mulig oversikt, og ifølge Augensen kan så mange som i underkant av 15 gravstøtter være utsatt for hærverk og veltet.

- Vi har hittil talt opp mange veltede gravsteiner. Nå har kirkevergen overtatt saken og skal prøve å rydde opp, sier operasjonslederen.

Ettersom ugjerningene etter alle solemerker er utført nylig, så er politiet interessert i å komme i kontakt med folk som har sett eller hørt noe.

- Vi vil gjerne ha kontakt med publikum. Vi tar gjerne i mot tips i denne saken, sier Augensen.

Brukt store krefter

Kirkeverge Nils Opsahl sier til iTromsø at det ser ut som om det er en eller flere personer på tur hjem fra byen som har brukt gravlunden som snarvei.

- Så har de tydeligvis syntes at det var morsomt å sparke og dra ned gravstøtter og sokler. Det må de ha gjort med stor kraft for de har løsnet flere sokler fra fundamentene, sier han.

Han er lei seg og oppbrakt over at noen har drevet med hærverk inne på en gravplass.

"Totalt respektløst"

- Det er totalt respektløst overfor gravlunden og overfor dem som har nære og kjære som hviler her. Det er veldig ugreit gjor, sier kirkevergen.

Han håper at det skal la seg gjøre å få ryddet opp på kirkegården i løpet av helga.

- Jeg har kontaktet driftslederen for Tromsø gravlund for å se om det er mulig. Det er viktig at vi sikrer gravstøttene slik at de ikke er til fare for noen, sier Opsahl.

Kirkevergen har også vært innom Elverhøy gravlund for å sjekke om det er utført hærverk også der, men det er kun på Tromsø gravlund som ugjerningsmennene har vært på farta.

- Heldigvis ser det ikke ut til at skadene på gravstøtter og sokler er uopprettelige slik at vi skal nok få støttene på plass, sier Opsahl.