Næringslivet vil ha ny vei fra E8 til Skattøra

Ny vei fra tunnellinnslaget i Breivika og nordover mot Skattøra står øverts på næringslivets ønskeliste over veiprosjekt i Troms.

FLASKEHALS: Veien nordover mot Skattøra er ifølge NHO en flaskehals for transport av gods. Derfor vil man ha ny transportløsning for avkjørsel nordover fra tunnellinnslaget i Breivika.  Foto: Google Maps

nyheter

Det er i forbindelse med NHO Tromsø og Svalbard høringssvar på Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018 til 2029 som dette kommer fram.

LES OGSÅ: Slik berøres Tromsø av NTP

I sitt høringssvar skriver NHO at det ny trafikkløsning for strekningen E8 i Breivika og nordover er deres aller høyest prioriterte veiprosjekt, og at det er maktpåliggende at det gjøres noe med tilgjengeligheten til Tromsø Havns nordre del.

"Det må prioriteres statlige midler til ombygging av adkomsten fra E8 til nordre del av Tromsø havn. Dette er regionens mest trafikkerte veistrekning med over 24 000 kjøretøypasseringer. Veistrekningen er en problematisk flaskehals for næringsliv, kollektivtransport og privatbilisme og hindrer fremtidig vekst og investeringer om prosjektet ikke igangsettes i første periode".

Bompenger i Ramfjord

NHO åpner også for at det kan brukes bompenger for å finansiere ny vei gjennom Ramfjorden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

I sitt høringssvar til Samferdselsetaten i fylkeskommunen skriver NHO at

"NHO mener dette er det mest langsiktige og fremtidsrettede alternative sett i sammenheng med en fremtidig Ullsfjordforbindelse og en potensiell Tindtunell. NHO aksepterer at utbyggingen er betinget brukerfinansiering."

Fem prioriterte områder

LES OGSÅ: Regionveisjefen: "Østsiden et ualminnelig dårlig prosjekt"

Ny havnevei på Tromsøya og en ny E8-trasé i Ramfjorden - fra Sørbotn til Laukslett - er to av fem prioriteringsområder for NHO.

De andre tre er utbedring av E10 fra Skibotn til finskegrensa, samt nye veier og tunneller over Kvænangsfjellet og Sørkjosfjellet.

Bkgrunnen for prioriteringene er blant annet at næringslivsorganisasjonen ønsker økt satsning på veier og kommunikasjonsløsninger i de større regionsentrene, at man ønsker økt satsning på det man kaller "nasjonale og internasjonale transportkorridorer", sterkere og mer robust kollektivtrafikk, samt satsing på knutepunkt for gods- og persontransport.

Møter departementet

Regiondirektør i NHO i Troms og Svalbard, Christian Chramer, sier til iTromsø at det er viktig å gi signaler til myndighetene om hvilke prioriteringer næringslivet gjør innenfor transportsektoren.

Han forteller at det vil bli holdt møte mellom representanter for Samferdselsdepartementet og næringslivet i nord i neste uke.

- Vi vil møte ledelsen i departementet til drøftinger den 23. mai, og da vil vi vise - ved eksempler - hvilke utfordringer vi har i Nord-Norge. Vi vil eksempelvis peke på at man må bruke eksportverdi og verdiøkning når man prioriterer veier her oppe, sier Chramer.