Nå skal UiT opprette et senter for fornybar energi

110 millioner kroner er prislappen på UiT sitt nye senter for fornybar energi og håndtering av klimagasser. – Skal bygge opp et internasjonalt konkurransedyktig forskningmiljø, sier Anne Husebekk.

REKTOR: Anne Husebekk er rektor ved UiT og mener et nytt senter for fornybar energi er en omfattende satsing som vil merkes nasjonalt. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Torsdag skal universitetsstyret ved UiT behandle en sak som for alvor vil gjør universitetet til en aktør i «det grønne skiftet»

– Satsingen handler om å forske og å forsøke og finne fram til gode former for fornybar energi. Alt fra å forbedre vannkraftanlegg, finne ut hvordan batterier kan få bedre kapasitet, til å utnytte geotermisk varme, altså jordvarme, sier Husebekk.

Fire fakulteter

Senteret som har fått det foreløpige navnet «Sustainable energy, climate, environment and society – in the Arctic» vil ha bidrag fra fire fakultet.

– Satsingen er et samarbeid mellom ingeniørmiljøet i Narvik, og tre fakultet i Tromsø. Fakultet for humaniora og samfunnsvitenskap er et av fakultetene, for vi ønsker å ha med de samfunnsmessige aspektene ved endring i teknologien, og de etiske problemstillingene med klimaendringene, sier UiT-rektoren.

Satsingen innebærer blant annet åtte professorat og åtte postdoktorstipend innen fornybar energi, som skal bidra til å bygge opp et internasjonalt konkurransedyktig forskningsmiljø innen feltet. Hele satsingen har en prislapp på 110 millioner kroner, og vil gå over en femårsperiode.

LES OGSÅ: Superstudent Karine (22) tar åtte års utdanning på fem år

Nye utdanningsprogram

– Vi har allerede et bachelorprogram i fornybar energi, men et så stort forskningsområde vil følges opp med moderne og nye bachelor-, master, og PhD-program. Samtidig er det en svikt i søkningen til ingeniørutdanningene som går på olje og gass, sier hun.

Fornybar fremtid

Husebekk tror fremtiden vil være mer rettet mot fornybar energi.

– Jeg har tro på at olje- og gassindustrien vil holde på i Norge i hvert fall 40 år til, og da må vi sørge for å utdanne folk til å jobbe med det. Men ingen ser vel for seg en fremtid hvor olje og gass skal bli de mest brukte energiformene. Norge har nå gode muligheter til å bidra til en fornybar endring.

LES OGSÅ: «Skog på tanken!»

Utløse statlige midler

Husebekk tror satsingen kan være med på å utløse statelige midler

– Etter COP 21-avtalen i Paris har Norge forpliktet seg til å bruke dobbelt så mye midler på fornybare satsinger. Ved å bygge opp et slikt forskningsmiljø, vil vi være i posisjon til å få nasjonale forskningsmidler. Det har vært en fornybar satsing i Norge over flere år, men vi har ikke vært gode nok på fornybar energi i vårt universitet til å kunne søke, sier hun.