Står igjen med to museumsalternativ

Etter at begge de kommunale tomtealternativene er forkastet, står skipsverftstomta og Mack-eiendommen igjen som aktuelle for nytt museumsbygg.

MUSEUMSAKTUELL II: ...og tomta til Macks gamle tomgodslager. 

nyheter

Sentrum: – Kommunen løfter fram to alternativ som er meget bra; skipsverftstomta og Mack-eiendommen. Det er de to mest hensiktsmessige med tanke på byggeprogrammet, og som fremstår som mest aktuelle, sier bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso ved UiT.

Opp til UiT

Dermed er både utfylling i sjøen ved Hålogaland Teater og den tidligere Aker Solutions-tomta sør for Framsenteret på Strandveien forkastet. Begge disse er kommunale tomter, nå står UiT–Norges arktiske universitet igjen med to private tomtealternativ. Verftstomta eies av Vervet Eiendom AS, mens Eiendomsspar AS og Mack sammen eier det gamle tomgodslageret i sørenden av Storgata.

– Hvordan prioriteringen blir mellom de to eiendommene, er ikke klart ennå. Det blir opp til universitetet å finne ut innen 20. mai, da sender vi vår anbefaling til Kunnskapsdepartementet, sier Loso.

LES OGSÅ: Haster med tomtevalg

I bestillingen fra Kunnskapsdepartementet til UiT–Norges arktiske universitet heter det at de aktuelle tomtene skal være reelle alternativer innenfor en rimelig tidshorisont og som ikke trenger omfattende omregulering. Departementet har bestemt at nybygget til Tromsø Museum Universitetsmuseet skal ligge i Tromsø sentrum og ikke i Breivika.

Krevende tomt

– Det er opp til UiT og Tromsø kommune å definere hva de anser som sentrum, men de bør ikke være så langt unna at Breivika er mer sentralt, heter det i departementets bestilling.

UiT og kommunen har jobbet med de fire alternativene de siste ukene, og står altså igjen med de to mest aktuelle tomtene. Det er flere grunner til at de kommunale tomtene ble forkastet.

– Utfylling ved HT er sannsynligvis et av de rimeligste alternativene, men det er krevende i den forstand at det ikke bare er selve bygget som krever areal, men det er også behov for uteareal fordi mye av museumsaktiviteten pågår ute. Og kanskje ligger den for perifert i forhold til sentrum, som også gjelder for tomta sør for Framsenteret. Framsenteret har en slags barriereeffekt siden det ligger på tvers av bevegelsesaksen, som er vanskelig å gjøre noe med, sier Loso.

LES OGSÅ: Knallharde arealkrav til nytt museumsbygg

Utfordringer

Han viser til at et sentrumsnært museum er grunnlaget for hele tomteprosessen. Verftstomta, med sin nærhet til Skansen, Polarmuseet og siste bit av den opprinnelige fjæra på østsiden av Tromsøya, gjør det til en attraktiv plassering.

– Verftstomtas historiske dimensjon blir veldig viktig i vurderingen. Mack-eiendommen har en del utfordringer på grunn av bygningsmassen som står på tomta i dag. Mye av det er løsbart, men utfordrende.

– Hvorfor klarte dere ikke ble enige om ei tomt?

– Vi har ikke vært uenige. Det har vært en bred og grundig prosess og vi har hatt et kjempegodt samarbeid. Vi skal nå gi Kunnskapsdepartementet et godt grunnlag for at regjeringen kan fatte en god beslutning, sier bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso.

LES OGSÅ: Museet fant ukjent «polarskatt» i samlingen sin