Pengekutt i jubileumsåret

Til tross for at det er 100 år siden Verdensteatret hadde sin første kinovisning, opplever cinemateket å få mindre penger til drift i år.

TILSKUDDSKUTT: Verdensteatret Cinematek får mindre å drive for i år dersom vedtaket fra Norsk filminstitutt blir stående. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

4. juni 1916 hadde Verdensteatret sin første kinovisning. Verdensteatret er med det landets eldste kinobygning som fortsatt brukes som kino. Bygningen ble fredet i 1994, og var da landets første fredede kino.

Ingen signaler

I jubileumsåret opplever Verdensteatret Cinematek kutt i den statlige bevilgningen. Som ett av landets fire fullverdige cinematek, de andre er i Oslo, Bergen og Trondheim, har de mottatt driftsstøtte fra Norsk filminstitutt (NFI) etter innstilling fra Film & Kino. Uten forvarsel eller begrunnelse opplever Verdensteatret Cinematek et kraftig kutt i støtten for 2016.

REAGERER: Daglig leder Tone Lein på Verdensteatret Cinematek har klaget på tildelingen. 

 – Vi har tidligere år fått 736.667 kroner, men plutselig i år får vi mindre, mens de andre cinematekene får mer. Vi har mottatt den samme støtten i syv år og har ikke fått noen signaler om endringer. Vi er totalt uenig i måten man har valgt å fordele støtten på, sier daglig leder Tone Lein på Verdensteatret Cinematek.

Les også: Falt pladask for Verdensteatret

Opprettholder avslag

Hun har nå klaget på at tilskuddet er redusert til 600.000 kroner, og mener de er blitt forskjellsbehandlet på uklare kriterier. Lein har et budsjett på tre millioner kroner i 2016.

– 136.000 kroner mindre i tilskudd er ganske mye penger for oss. Vi mener det er uryddig å kutte tilskuddet uten noe forhåndsvarsel.

I klagen som er oversendt Kulturdepartementet for avgjørelse tilbakeviser NFI at feil fakta ligger til grunn for vurderingen, og opprettholder vedtaket å 600.000 kroner i tilskudd. NFI mener mange av filmene som ble vist på Verdensteatret i 2015 var nyere dokumentarfilmer og lokale produksjoner, og at bare et begrenset antall var «historiske eller filmkulturelt verdifulle filmer som tradisjonelt inngår i et cinematekrepertoar».

– Vi samarbeider tett med de andre cinematekene om program og har jevnlige møter.

Les også: Feirer 100 år med VT

Gir seg ikke

Tone Lein mener de blir straffet for å lage arrangementer som trekker mye folk.

– Det er viktig for oss å vise filmer av typen «Casablanca» og «Tatt av vinden», men i tillegg ønsker vi å vie oppmerksomhet til den nye filmarven. Vi har et høyt aktivitetsnivå, det føler jeg at vi blir straffet for. Vi ønsker å gjøre Verdensteatret til et levende hus, med arrangement publikum finner interessante.

Hun har bedt om et møte med Kulturdepartementet for å redegjøre nærmere om situasjonen de har havnet i.

– Kulturdepartementet må rydde opp i tildelingskriteriene. Vi har ikke hatt møtet ennå, men vi kommer ikke til å gi oss, sier Tone Lein.