- Det viktigste er å uttrykke glede for at det nå er over

Regionsdirektør i NHO Troms og Svalbard, Christian Chramer, er lettet over at den fire uker lange streiken ser ut til å være over.

LETTET: Christian Chramer, regiondirektør i NHO Troms og Svalbard, er lettet over at partene har kommet til enighet.  Foto: Privat

nyheter

Natt til lørdag ble NHO Reiseliv og Fellesforbundet enige om en avtale, som - dersom den godtas av organisasjonenes medlemmer - vil ende fire ukers streik.

Regionsdirektør i NHO Troms og Svalbard, Christian Chramer, priser seg lykkelig for at det går mot streikeslutt, men ønsker ikke si hva han mener om avtalen som nå ligger på bordet hos Riksmekleren. I avtalen har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag for kravet om lokal forhandlingsrett, samt et tillegg for de med minstelønn på 4,85 kroner og et lavlønnstillegg på to kroner til alle.

- Det viktigste nå er å uttrykke glede for at det er over. Det er kjempeviktig for økonomien i landsdelen og minst like viktig for våre medlemmers kunder, sier regionsdirektøren.

Vanskelig å si noe konsekvensene

Ifølge Chramer er både mai og juni høyaktivitetsmåneder i hotell- og restaurantbransjen, særlig i kurs- og konferanseøyemed.

- Det skjer mye disse månedene. Det er derfor godt at vi nå kan få opp aktiviteten igjen. Det er viktig for hele næringslivet i vår region - streik betyr færre gjester på hotellene, som igjen gir færre kunder i butikkene og lavere aktivitet, sier Chramer.

- Hvilke konsekvenser har streiken hatt så langt for deres medlemmer?

- Det er nok litt ulikt, medlemsbedriftene har blitt rammet ulikt og det har vært ei opptrapping. Det er umulig å si noe konkret om de økonomiske konsekvensene, men flere større konferanser fram i tid har stått i fare for å ryke. Samtidig er det klart at en streik som dette har vært krevende for andre bransjer også, svarer regionsdirektøren.

- Alle må trå til

- Kan du si noe om hva det vil bety for NHOs medlemmer at Fellesforbundet fikk gjennomslag for reell lokal forhandlingsrett?

- Nei - det viktigste er nå at det er enighet, men det er klart at det er en enighet som har kommet fram etter fire uker med streik. Nå er det opp til våre medlemmene å ta stilling til avtalen, sier Chramer, og fortsetter:

- Nå handler det om å få alt opp å gå igjen slik at man kan gjennomføre kurs, konferanser og arrangementer som planlagt. Og ikke minst ta imot sommerturistene. At man igjen får forutsigbarhet og trygghet i bransjen er det som teller. Her må alle trøkke til.