Nasjonal Transportplan

Til Tromsø for å lytte

Hele to statssekretærer var i Tromsø mandag for å lære om hvilke samferdselsprosjekter som næringslivet ønsker å prioritere.

SAMLET: Vibeke Tandvik (til venstre) og Charlotte Lindquister fra NHO Troms og Svalbard arrangerte møtet om samferdsel. 

NÆRINGSLIV: Næringslivsrepresentanter fra hele Nord-Norge var samlet i Breivika for å si sitt om Nasjonal Transportplan. 

STATSSEKRETÆR: Tom Cato Karlsen fra Samferdselsdepartementet var i Tromsø for å lytte – til blant annet partikollega Anni Skogman. 

nyheter

Neste år skal Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018 til 2029 vedtas av Stortinget. I planen vil de samferdselsprosjektene som anses å være viktigst i Norge bli listet opp og få en plass i køen for gjennomføring.

LES OGSÅ: På befaring om Kvaløyaforbindelse

Mandag var statssekretærene Tom Cato Karlsen fra Samferdselsdepartementet og Tom-Christer Nilsen fra Statsministerens kontor i Tromsø for å treffe representanter for næringsliv, myndigheter og det politiske miljøet i Troms, Nordland og Finnmark.

Sprikende ønsker

– Det har tidligere vært en tendens at innspillene på NTP har vært en prioritering av absolutt alt. Ved å invitere til slike møter som dette kan vi få det hele samlet og mer spisset, sier Tom Cato Karlsen.

Ifølge ham er Troms og resten av Nord-Norge forbausende samstemte.

– Man har vært flinke i Nord-Norge til å samle seg rundt prioriteringer – både fra det politiske nivået og fra næringslivet. Det er viktig dersom man ønsker å få ha en hånd på rattet i den videre prosessen, sier Karlsen.

Samlet stemme

Møtet på Forskningsparken i Breivika var arrangert av NHO Troms og Svalbard etter ønske fra Samferdselsdepartementet, og arrangørene var opptatt av at innspillene på NTP var så samkjørte som mulig mellom de tre nordligste fylkene.

– Vi ønsker å samle de nordnorske stemmene og samle oss om en felles prioriteringsliste, sier Vibeke Tandvik fra NHO Troms og Svalbard.

Ifølge NHO er det maktpåliggende at samferdselsinvesteringene i Nord-Norge ses i et sammenheng.

– Vi må ha et felles og regionalt infrastruktursystem fra Finnmark til Nordland, sier Charlotte Lindquister fra NHO Troms og Svalbard.

Annerledes lønnsomhet

NHO har tidligere sendt sine innspill på NTP til fylkeskommunen – som har ansvar for å gjøre de regionale prioriteringene – og i disse innspillene har man prioritert eksempelvis Breivika havn, E8 i Ramfjord samt fjelloverganger i Nord-Troms.

Man har også pekt på at det må tenkes annerledes når det kommer til lønnsomhet av veiinvesteringene i Nord-Norge.

– Vi kommer aldri til å bli «samfunnsøkonomisk lønnsomme» sett fra et bruksperspektiv, men vi må kunne regne inn verdiskapning og eksportverdi når våre veier blir prioritert, sier Lindquister.

Kjøper argumentet

Dette argumentet kjøper statssekretær Tom Cato Karlsen.

– I utarbeidelsen av NTP har veivesenet hatt veldig strikte kriterier, men når vi nå skal behandle planen politisk, så kan vi bruke et langt sterkere skjønn. Vi kan ta hensyn til nettopp slike ting som kommer fram fra NHO regionalt, sier han.

Den regionale NHO-foreningen sier at det bare skulle mangle at det blir tatt hensyn til at man må tenke annerledes når det kommer til veienes lønnsomhet i Nord-Norge.

– Siden dagens regjering har sagt at man vil øke sjømateksporten fra Norge, må man ha en fungerende infrastruktur, sier Charlotte Lindquister.