Må bytte ut alle etiketter etter besøk fra Mattilsynet

Olivita må kaste allerede trykkede etiketter etter at Mattilsynet gjennomførte tilsyn.

ENDRINGER: Olivita, her ved daglig leder Børge Robertsen (til venstre) og gründer Bjarne Østerud (til høyre) må gjøre endringer både i etikettene sine og på hjemmesiden. Bildet er tatt tidligere i år i forbindelse med at Olivita vil satse i utlandet. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

Mattilsynet har foretatt en gjennomgang av virksomheter som produserer og markedsfører kosttilskudd.

– Vi valgte å gjennomføre en kontroll ved Olivita etter at det var et oppslag om dem i avisa, og vi dermed ble oppmerksomme på dem. I tillegg har vi kontrollert bedriften Arctic Light Products, opplyser Unni Tolbøl Boiesen i Mattilsynet.

12. mars i år skrev Nordlys at flere UNN-pasienter skal ha blitt såpass overbevist av reklamen til tromsøfirmaet Olivita at de sluttet på medisinene sine. 17. mars gjennomførte Mattilsynet en inspeksjon ved firmaet.

Markedsføring

Olivita er et kosttilskudd som inneholder selolje og olivenolje. I 2014 hadde firmaet driftsinntekter på over fire millioner kroner.

– Kontrollene vi gjennomførte gikk på markedsføringen av produktene, både på emballasjen og på hjemmesidene deres. Det er et vanskelig regelverk som kosttilskuddsprodusentene må etterleve og det er mange forskjellige regler de må kunne. Derfor kan det være vanskelig å gjøre det riktig. De vi har vært i kontakt med ønsker å gjøre det riktig, sier Boiesen i Mattilsynet.

Etter tilsynene ble det varslet om vedtak.

Ikke lov

For Olivita fører dette til at de må endre tekst på hjemmesiden sin samt kvitte seg med allerede trykkede etiketter. Teksten på etikettene faller nemlig utenfor hva som er lov.

Mattilsynet skriver i tilsynsrapporten: «Mattilsynet fant at virksomhetens egen hjemmeside hadde regelbrudd, både i forhold til kosttilskuddsregelverk, påstandsregelverk og generelt merkingsregelverk, med blant annet mange påstander som kunne klassifiseres som medisinske påstander. Utover dette forhold fant Mattilsynet også feil ved merking av markedsførte produkter»

Ergo må Olivita «revidere merkingen av markedsførte produkter i forhold til de påpekte forhold(...)»

- Olivitas markedsføring er basert på kunnskap og resultater fra mer enn 20 års forskning på marine oljer og olivenolje ved Universitetet i Tromsø. En klinisk studie på mennesker av å innta Olivita dannet grunnlaget for patentet. Tidligere var kravet til markedsføring at dokumentasjonen var basert på vitenskapelige studier, men de nye reglene fra EU legger nå sterke begrensninger for hva kosttilskuddsprodusenter kan si om sine produkters helseeffekter, sier daglig leder i Olivita, Børge Robertsen.

– Viktig med tilsyn

Det som Mattilsynet observerte var blant annet at mengdeinnhold av tilsatt vitamin D ikke var angitt med prosentandel per anbefalt døgndose og at produktet var merket med innhold av antioksidanter, noe som er en helsepåstand som ikke fremgår av listene over godkjente påstander. I tillegg var produktet merket med en uspesifikk helsepåstand, nemlig at den har «Dokumentert helseeffekt».

Robertsen, daglig leder i Olivita, mener det er viktig at bransjen overvåkes.

– Vi som seriøs Omega3-aktør synes det er veldig viktig. Det sikrer at konsumentene får riktig informasjon og at markedet består av seriøse aktører. Slike tilsyn gagner alle. Bransjen er underlagt et omfattende regelverk og da gjør Mattilsynet en viktig kontrollerende og rådgivende jobb. Det er snakk om et regelverk som er i kontinuerlig endring, og som kan være vanskelig å være helt oppdatert på, sier han.

Olivita har nå ferdigstilt de nye etikettene, som igjen skal godkjennes av Mattilsynet.

– Det er surt

– Det er ikke store endringer, og kundene vil nødvendigvis ikke merke forskjell, sier Robertsen.

Han forteller at de i utgangspunktet hadde trykket etiketter som skulle vare året ut, men at disse nå må kastes.

– Det er surt å ikke kunne bruke de vi har, og det har en økonomisk betydning for oss. Det er kanskje snakk om en kostnad på rundt 20.000 kroner, estimerer han.

Også selve navnet til bedriften – Olivita – som altså betyr «Livets Olje» – ble av Mattilsynet vurdert til å inneholde en uspesifikk helsepåstand, men bedriften får fortsette å bruke det.

– Vi har brukt navnet siden før 2005, før loven hadde trådt i kraft, så vi får fortsette å bruke det. Men dette viser igjen hvor omfattende regelverket er.