Stanser all skyteaktivitet i Tromsdalen

Byrådet håper nå å sette en endelig strek for skytebanekonflikten i Tromsdalen.

- ULOVLIG: Tromsø kommune og finansbyråd Jens Ingvald Olsen har konkludert med at skyteaktiviteten i Tromsdalen er ulovlig, og de varsler stans av all skyteaktivitet. Foto: Marius Hansen  Foto: Marius Hansen

VARSEL: Kommunen har sendt ut et forhåndsvarsel om stans av skyteaktiviteten i Tromsdalen. TJFF og Pistolklubben har tre uker på seg til å legge frem dokumentasjon som viser at de har lov til å bedrive skyteaktivitet på eiendommen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I et brev som ble sendt til Tromsø Jeger- og Fiskeforening (TJFF) og pistolklubben fredag 20. mai, konkluderer Tromsø kommune med at skyteaktiviteten på leirduebanen og pistolbanen i Tromsdalen ikke er lovlig fordi det ikke finnes en formell godkjenning av skyteaktiviteten etter plan- og bygningsloven. Kommunen mener også at skyteaktiviteten er i strid med den gjeldende reguleringen av området, da eiendommene er regulert til friluftsformål. På bakgrunn av det er det utstedt et forhåndsvarsel om stans av skyteaktiviteten i Tromsdalen. TJFF og Pistolklubben gis tre uker til å presentere eventuell dokumentasjon som tilsier at skyteaktiviteten er lovlig.

Møysommelig arbeid

Brevet er et resultat av et omfattende arbeid gjort av avdeling for byutvikling, forteller finansbyråd Jens Ingvald Olsen, som håndterer skytebanesaken på vegne av byrådet.

– Vi har i flere måneder jobbet med å klarlegge hvorvidt skyteaktiviteten som har pågått på leirdue- og pistolbanen har hatt et legalt grunnlag, sier Olsen.

Byutviklingsavdelingen har siden februar vært på jakt etter dokumentasjon som kan si noe om inngåtte avtaler mellom foreningene og Tromsø kommune.

– Byutvikling har gjennomgått sine arkiver for å forsøke å finne søknader, saksbehandling eller vedtak som tillot etableringen av skytebanen etter 1965. Byutvikling konkluderte med at de ikke kunne finne noen slik dokumentasjon, og det er dette arbeidet som ligger til grunn i brevet som ble sendt ut før helgen, sier Olsen.

Leieavtalen

Olsen trekker fram den mye omtalte festeavtalen som i lang tid har vært et tema i skytebanekonflikten.

– Da Tromsø kommune overtok eiendommen i 1993 fulgte denne avtalen med som en slags «heftelse». Leieavtalen hjemler imidlertid ikke hvilken aktivitet som skal foregå på eiendommen. Kommunen har nå konkludert med at det er ulovlig å drive skyteaktivitet på eiendommen, men leieavtalen som sådan er det ingenting i veien med, sier Olsen.

Saken skal i utgangspunktet tas opp i byrådet 16. juni, men alt avhenger om TJFF eller pistolklubben kan presentere dokumentasjon på inngåtte avtaler som kommunen ikke har klart å finne i sine arkiver.

iTromsø har ikke klart å komme i kontakt med Kurt A. Kaspersen, leder i skytebaneutvalget i Tromsø Jeger- og Fiskeforening eller Ole-Morten Ringmo, leder i Tromsø Pistolklubb.