Vil stanse skytingen i Tromsdalen umiddelbart

Kommunen varsler at stans av skyteaktiviteten i Tromsdalen vil bli vedtatt i byrådet.

Skytebanen 

nyheter

Det kommer frem i et brev fra fungerende byutviklingssjef Per Hareide og byggesakssjef Laila Falck.

Krever reguleringsplan

I brevet står det at anlegg av skytebane krever reguleringsplan, og at det bare er gjennom en slik plan at skyteaktivitet vil være lovlig etter plan- og bygningsloven.

– For de aktuelle eiendommene (...) gjelder reguleringsplan 1157 (...). Eiendommene er regulert til friluftsformål. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til friområde. Kommuneplanens arealdel går foran reguleringsplanen ved eventuell motstrid, heter det i brevet.

Les mer om skytebanesaken her!

Ulovlig skyteaktivitet

Videre står det i brevet at skyteaktiviteten ikke er i samsvar med reguleringsformålet eller kommuneplanens arealdel, og kommunen konkluderer med at den pågående skyteaktiviteten ikke er lovlig.

– Kommunen vil derfor forhåndsvarsle et vedtak om umiddelbar stans av skyteaktiviteten. Vedtak om stans i skyteaktiviteten vil bli fattet av byrådet, står det videre.

Les mer: Utvalg krever gransking av skytebanesaken

Byrådet har sitt neste møte torsdag 26. mai.

Har akseptert skytingen før

Kommunestyret har flere ganger gjennom flere år akseptert skytingen, men i brevet understrekes det at aksepten har hatt en klar forutsetning om at skytingen skulle bort fra Tromsdalen.

– Tromsø kommune har bestemt at skyteaktiviteten skal opphøre umiddelbart, fordi det ikke foreligger formell godkjenning etter plan- og bygningsloven og skyteaktiviteten er i strid med gjeldende regulering.

Sanksjoner

Dersom skyteaktiviteten på pistol- og leirduebanen ikke stanses umiddelbart etter at byrådet har vedtatt skytestansen, varsler kommunen sanksjoner.

– Forholdet kan følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Dersom pålegget ikke etterkommes umiddelbart og senest innen tre uker etter vedtak, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom, står det videre i brevet.

Merknader til stansvarselet må være kommunen i hende innen mandag 13. juni.

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap), har foreløpig ikke besvart iTromsøs henvendelser.