Tromsø får ytterligere 3,6 millioner til rustiltak

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) jubler for at Tromsø kommune får nye millioner til rustiltak.

FORNØYD: Kent Gudmundsen foran Stortinget i 2013. Han er glad for at Tromsø kommune nå får flere millioner fra regjeringen for å styrke innsatsen på rusfeltet.   Foto: CHRISTER PEDERSEN

nyheter

OSLO/TROMSØ: Regjeringen varslet i 2016 en økning på 400 millioner på rusfeltet, noe som betydde vel 4,7 millioner til Tromsø.

Nå er det klart at regjeringen øker med ytterligere 300 millioner for 2017.

– Det er veldig gode nyheter for Tromsø. Det betyr en økning på 3,6 millioner til. Det vil si at det totalt for 2016 og 2017 blir en totaløkning på 8,3 millioner kroner, sier Kent Gudmundsen til iTromsø.

Belastet

Gudmundsen mener dette er særlig viktig for Tromsø, siden det er en by som har mange rusmisbrukere.

– Dette er midler som kan brukes til å gjøre gode tiltak og støtte de som er i en vanskelig situasjon og har havnet på skråplanet og få de ut av rusen og til å bli produktive mennesker i samfunnet. Rus er en belastning for dem som har havnet utenfor, de aller nærmeste pårørende og for samfunnet. Så dette er tiltak som alle vinner på, sier Gudmundsen.

Som mener det er ekstra viktig for Tromsø.

– Særlig er dette viktig for Tromsø, som har en såpass stor andel rusmisbrukere, sier han.

Kommunen bestemmer

Gudmundsen mener det er viktig at nyheten kommer nå, slik at kommunen har god tid til å forberede seg på millionene som nå kommer inn.

– Vi bruker ikke ordet øremerkede midler. Dette er midler som gis til den enkelte kommune, så får de selv bestemme hvordan de disponerer midlene. Det viktige er at de allerede nå vet at pengene kommer slik at de kan fortsette det videre arbeidet med organisasjoner, kommunale tjenester og annet. Når de vet det nå, har det raskest og best mulig effekt, sier Gudmundsen.