Kappahl-ansatte får tilbake jobben etter ugyldig oppsigelse

Dommen i Hålogaland lagmannsrett er falt. Nå får to Kappahl-ansatte jobben tilbake.

FÅR JOBBEN TILBAKE: Karoline Småland Larsen og to kollegaer vant mot arbeidsgiveren i Hålogaland lagmannsrett. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

SENTRUM: I april avgjorde Hålogaland lagmannsrett at oppsigelsene av Karoline Småland Larsen, og to andre kollegaer, var i strid med loven. Det kommer fram i domsavgjørelsen fra lagmannsretten.

– Nervepirrende

De ansatte ble sagt opp av kleskjeden Kappahl i 2014, da kleskjeden la ned en av tre avdelinger i Tromsø. Ifølge Karoline Småland Larsen skjedde det uten at ansienniteten til alle de Kappahl-ansatte i byen ble sett under ett.

De tre ansatte tok dermed ut søksmål mot sin arbeidsgiver grunnet usaklig oppsigelse i forbindelse med nedleggelsen av butikken ved kjøpesenteret Pyramiden. To av de tre ansatte krevde å få jobben tilbake.

Saken var oppe i Nord-Troms tingrett i august 2015, og i dommen som ble avsagt 2. oktober i fjor ble Kappahl frifunnet og hver av partene skulle betale sine omkostninger.

Saken ble deretter anket til lagmannsretten, hvor de ansatte vant fram. Nå har arbeidsgiveren besluttet ikke å anke saken, og dommen fra april blir dermed stående.

– Det var veldig godt å høre. Det har vært nervepirrende å gå og vente, så det er deilig endelig å få saken ute av verden, sier Karoline Småland Larsen, en av de to oppsagte Kappahl-ansatte som nå får jobben tilbake.

Får erstatning

I domsslutningen fra Hålogaland lagmannsrett kommer det fram at Kappahl dømmes til å betale en erstatning på 500.000 kroner til en av de tre ansatte som ble oppsagt.

Oppsigelsen av de to andre ansatte kjennes ugyldig, ifølge dommen. Kappahl dømmes også til å betale oppreisningserstatning på 75.000 kroner til begge.

Arbeidsgiveren tilpliktes i tillegg å erstatte de tre ansattes sakskostnader på over 480.000 kroner totalt for tingretten og lagmannsretten.

Mener dommen er feil

Regionsekretær i fagorganisasjonen Handel og Kontor, Marius Nilsen, har bistått de Kappahl-ansatte i saken. Han er glad på medlemmenes vegne.

– Nå får de to som krevde det tilbake jobbene sine, de får rett i det vi har ment hele tida, og de får en god avslutning på en sak som har vært belastende for dem, sier han til organisasjonens fagblad HK-Nytt.

Kappahls advokat Ingrid Schønning i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, sier følgende til HK-Nytt etter domsavgjørelsen:

– Vi mener dommen er feil, men vi kommer ikke til å anke den fordi vi ikke tror at Høyesterett vil behandle saken.

LES OGSÅ: Pyramiden må fylle tomme butikklokaler