Streikende elever: – Regjeringa vil innføre et nazi-system

Torsdag streiker elevene ved de videregående skolene i Troms. Sammen med elever over hele landet protesterer de mot Stortingets nye regler for fravær.
nyheter

STORTORGET: Ungdomspolitikere holdt appeller og rettet hard skyts mot regjeringen. Noen med svært kraftige ord.

– Regjeringa vil innføre et nazi-system hvor man knapt kan være borte fra skolen. Kanskje har vi kjærlighetssorg eller er deprimert og ikke kan eller vil møte på skolen. Men da risikerer vi nå å ikke få karakter, tordner leder av ungdommens fylkesråd Johanne Marlene Hansen (18) i sin tale.

Nazi-overvåking

Konfrontert med uttalelsen mener hun det er en passende sammenligning.

– Jeg brukte det som en beskrivelse. Nazistene overvåkte folk, skjønner du? Med fraværsgrensa blir det altfor mye kontroll, og man tar friheten fra elevene, sånn som under nazismen, sier hun.

– Mener du det er greit å sammenligne regjeringa med nazismen?

– Jeg bruker ordet på en annen måte. Da jeg lærte meg ordet viste jeg ikke så mye om andre verdenskrig, og jeg bruker ordet på en mer uformell måte. Jeg tenkte ikke like mye over det som nå når jeg blir konfrontert med det. I mitt hode var det ikke frekt, men hadde jeg holdt talen på nytt ville jeg nok ikke sagt det igjen, sier Hansen.

– Vil ramme de svakeste

Streiken og markeringen er organisert av Elevorganisasjonen i Troms og samlet rundt 100 elever på Stortorget til appeller og protest i skoletida.

– Nå har vi en politisk markering mot fraværsgrensa. Det er en elevstreik for å vise Stortinget at vi ikke aksepterer den nye fraværsgrensa. Den vil ramme de svake i stedet for å hjelpe, og kan føre til at flere dropper ut. Regelen setter fravær foran kunnskap, sier Julianne Mathiassen (17), leder i Elevorganisasjonen i Troms og elev ved Kongsbakken videregående skole.

De nye reglene er en innskjerping av dagens fraværsregler. Forskjellen er at elevene nå i utgangspunktet skal stryke dersom de har høyere fravær enn ti prosent.

Streiker

Augusta Andreassen (17) er også elev ved Kongsbakken videregående skole, og forteller at hun er uenig i den nye fraværsgrensen for skolen.

– Jeg synes det er et dårlig tiltak. Hvis de svake elevene må droppe ut av skolen og skolesystemet, får ikke de elevene utdanning og slik blir ikke deres situasjon lettere, sier Andreassen.

Hun mener streik er et godt virkemiddel for å bli sett og for å jobbe for rettighetene sine.

– Skal du streike eller skulke lenge?

– Vi får se, enten så går jeg opp på skolen etterpå eller så gjør jeg ikke det, svarer hun.