Vil ha 2 mill. for å lage sykkelparkering

Tromsø Havn søker støtte til sykkelparkering i havneterminalen på Prostneset.

Havneterminalen 

nyheter

TROMSØ HAVN søker den såkalte belønningsordningen om to millioner kroner i støtte til etablering av sykkelparkering i den nye havneterminalen.

LES OGSÅ: Sykkelgeneral: - Tromsøpolitikerne må ha baller til å ta sykkelgrep

I reguleringsplanen for Prostneset er det krav om 30 p-plasser for sykkel under tak. Nå søkes det i tillegg om støtte til innendørs sykkelparkering for 41 sykler i et todelt anlegg, 13 åpent tilgjengelig og 24 i avlåsbar del.

Sykkelparkering skal både være for reisende med båt og buss, ansatte på Prostneset, turister og besøkende til havneterminalen.

I søknaden fra WSP som er sendt til fylkeskommunen på vegne av Tromsø Havn går det fram at totalbudsjettet er på vel tre millioner kroner