Full isfront mellom Hjort og Hilmarsen

Det er ingen ende i konfliktene rundt Bockelies million-hane. Hjort takket ja til å motta hanen og mener han hadde støtte fra byrådet. Hilmarsen hevder det ikke stemmer.

HANEKAMP: Øyvind Hilmarsen (H) og Jens Johan Hjort (H) er uenig om hva som skjedde når kommunen tok imot hanekunstverket fra Marit Bockelie. 

nyheter

TROMSØ: Kostnaden på Bockelies gave til kommunen har skapt uenighet i kommunen, etter at kostnadene rundt kunstverket har bikket en million kroner. Posisjonen skylder på det forrige byrådet. Tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen peker på Jens Johan Hjort som ansvarlig. Det synes Hjort er trist.

LES  OGSÅ: Leter etter syndebukk for Bockelies million-hane

– Jeg synes det er synd at det nå går en slags konkurranse i ansvarsfraskrivelse for å finne syndebukker. Kommunen har fått en gave av Marit Bockelie, en av våre mest markante kunstnere og fjorårets tromsøværing, sier Hjort.

Dialog med byrådet

Det mangler dokumentasjon og vedtak på saksgangen og hvem som har tatt imot gaven. Hjort mener likevel han hadde forankring i byrådet.

LES OGSÅ: Bockelie hanen vil koste skattebetalerne over en million kroner

– Jeg hadde hele tiden dialog med byrådet som var innforstått med at jeg tok imot gaven. Vi var også enig om en begrensing for hva kommunen skulle betale, og det var at vi kunne betale kostnader i størrelsesordenen 300.000-400.000 kroner så vidt jeg kan erindre, sier han.

Støtte hos byrådet

– Øyvind Hilmarsen nekter for at byrådet har ansvar for hanen. Hadde du forankring hos byrådet når du takket ja til gaven?

– Ja, det føler jeg åpenbart. Jeg snakket med byrådssiden ved flere anledninger, sier Hjort.

LES OGSÅ: Vil bevilge over en halv million kroner til hanen

– Byrådet har aldri behandlet saken. Har du som ordfører handlingsrom til å ta imot en gave med en kostnad på en million kroner?

– Jeg kjenner ikke til byrådets behandling av saken. Men min fullmakt i kommunal sammenheng var opp til 5000 kroner. Så sånne fullmakter hadde jeg selvsagt ikke. Men som politikere har vi et visst handlingsrom til å treffe beslutninger. Når både ordfører og byråd er enig, så mener jeg dette er klart innenfor våre fullmakter, han

Hilmarsen er uenig

Hjort har også tidligere uttalt at alt var klarert på byrådssiden. Det mener dermed ikke hans tidligere makker og eks-byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

– Saken her gikk så langt at vi bare var nødt til å bevilge midlene. Når man først hadde tatt imot gaven så var vi nødt til å gjennomføre. Saken ble aldri behandlet i byråd, slik som den burde ha blitt før man tok imot gaven, sier Hilmarsen

– Hjort mener han hadde forankring fra byrådet når han takket ja til gaven, stemmer det?

LES OGSÅ: Ukultur blant kulturbemidlerne

– Det er en beskrivelse jeg ikke deler. Det ble aldri behandlet av byrådet, sier han.

– Mener du saken burde vært forankret bedre før Hjort takket ja til gaven?

– Ja, den burde vært forankret bedre. Det burde gjøres gjennom at man hadde en ordentlig sak før man takket ja fra kommunen i sin tid. Nå får vi bare glede oss over at vi får opp dette kunstverket, selv om fødselen var noe trang, sier Hilmarsen.

– Ansvarsfraskrivelse

Hjort har lite til overs for uttalelsene fra Hilmarsen.

– Hvis sitatene stemmer er dette en ansvarsfraskrivelse. Jeg og byrådet hadde en tett og løpende dialog om saken før det ble besluttet at gaven skulle formelt godtas. Jeg vil ikke kommentere saken utover det. Jeg er trygg på faktum, så får påstandene stå for hans regning.