Nå må kommunen megle om boligområder

Hyttefelt, handelsareal og boligområdet mellom Mortensnes og Hamna; det er bare noen av sakene som skal diskuteres når kommunen, fylkeskommunen og Fylkesmannen møtes til megling onsdag.

MEGLING: Byrådsleder Kristin Røymo møter onsdag Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms til megling om den nye arealplanen.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Rådhuset: I fjor kom det i alt 31 innsigelser på kommuneplanens arealdel for 2016-2016. Nå håper byrådsleder Kristin Røymo (Ap) at det bare gjenstår seks stridstema når hun skal møte fylkeskommunen og Fylkesmannen til megling.

Det er Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, Sametinget og UiT–Norges arktiske universitet som har kommet med innsigelsene.

Opphevet vedtak

– Alle de 31 innsigelsene kommer til å være gjenstand for gjennomgang under meglingen, men fra kommunens side har vi som utgangspunkt at 25 av innsigelsene er avklart, og at det er seks innsigelser som blir gjenstand for megling, sier Røymo.

I fjor høst opphevet Fylkesmannen kommunestyrets vedtak 26. august om kommuneplanens arealdel for de neste ti årene. Fylkesmannen mente saken ikke var godt nok opplyst til at gyldig vedtak kunne treffes.

– De ulike instansene som har innsigelser har vært i kontakt med kommunen siden i fjor vår for å avklare hva som ligger i innsigelsene, om de kan oppheves eller om det kan finnes alternative løsninger. På meglingsmøtet onsdag vil vi få bekreftet om innsigelsene anses avklart.

Berører ikke Ikea

Av de seks stridsspørsmålene som gjenstår dreier tre seg om handel; øvre grense for handelsareal på Bjørnstrand/Kræmer, foreslått utvidelse av handelsarealene i bydelssentrene og utvidelse av forretningsarealet med 25.000 kvadratmeter på Langnes.

– Fra kommunens side ligger Ikea-planene fast, og innsigelsen vil ikke få betydning for Ikea-bygget, sier Røymo.

Hyttefeltet på Breiviknes, Mortensnes/Ringveien boligområde og manglende fastsetting av landbrukets kjerneområder er andre meglingstema.

Til departementet?

Nå håper Røymo alle innsigelsene kan ryddes av veien, men dersom det ikke er mulig kan det bli Kommunal- og moderniseringsdepartementet som må skjære igjennom.

– Kommunestyret kan selv velge å ta sakene vi ikke klarer å løse til departementet, eller sørge for at kommuneplanens arealdel godkjennes med unntak for områder som ikke er godkjent.

Hele onsdagen er satt av til meglingsmøtet. Fylkesmann Bård Pedersen møter i spissen for delegasjonen fra Fylkesmannen, mens fylkesråd for plan og økonomi, Gerd H. Kristiansen og flere fra administrasjonen kommer for fylkeskommunen. Både byrådsleder Kristin Røymo og byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg møter, i tillegg til administrasjonen.