Derfor fortsetter skytingen i Tromsdalen

Skytterne i Tromsdalen står fast på at både skytebaneanlegget og skytingen er lovlig.

Fra venstre: Sverre Martens, medlem i Skytebaneutvalget i TJFF, Kurt Arild Kaspersen, leder i Skytebaneutvalget i Tromsø jeger- og fiskeforening (TJFF) og Sten Helge Eilertsen, nestleder i Tromsø Pistolklubb. 

nyheter

TROMSDALEN: Forrige uke konkluderte Tromsø kommune med at skytebanen i Tromsdalen er ulovlig. De forhåndsvarslet dermed et vedtak om umiddelbar stans av skyteaktiviteten.

LES OGSÅ: - En sterk vrangvilje fra skytterne

Vedtaket skal fattes av byrådet i juni.

Svært overrasket

Sten Helge Eilertsen, nestleder i Tromsø Pistolklubb, Kurt Arild Kaspersen, leder i Skytebaneutvalget i Tromsø jeger- og fiskeforening (TJFF) og Sverre Martens, medlem i Skytebaneutvalget i TJFF, forteller til iTromsø at de er svært overrasket over brevet fra kommunen.

LES OGSÅ: Stanser all skytevirksomhet i Tromsdalen

– Vi ble selvfølgelig veldig forbauset da vi plutselig fikk opplyst at byrådet vil stanse skyteaktiviteten. Det siste vi fikk høre var før jul, da vi fikk beskjed om at kommuneadvokaten skulle gjennomføre en nøytral juridisk gjennomgang av saken. Men det har det aldri blitt noe av og plutselig kom dette brevet, sier Martens.

– Fortsatt lovlig

I brevet fra forrige uke bes det om at merknader til varselet om stans må komme innen 13. juni. Ulovligheten begrunnes blant annet med at anlegg av skytebane krever reguleringsplan, noe som ikke foreligger.

LES OGSÅ: Utvalg krever gransking av skytebanesaken

– Vi mener fortsatt at skytebanen er lovlig og at skyteaktiviteten er lovlig. Anlegget ble anlagt for 50 år siden, i en tid vi mener det ikke var noen krav til reguleringsplan, sier Kaspersen.

– Man kan ikke komme 50 år senere og påberope seg at det er ulovlig. Kommunen etterlyser at vi har de nødvendige tillatelsene, noe vi fortsatt mener vi har. Hvilke lovbestemmelser viser kommunen til? Det må jo være en grunn til at kommunen ikke reagerte den gang skytebanen ble anlagt, legger Martens til.

Nøytral vurdering

Brukerne av skytebanen, Tromsø Pistolklubb og TJFF, er klar på at de fortsatt ønsker en nøytral, juridisk vurdering av saken.

 

– Vi ønsker selvfølgelig det, fordi vi er sikker på at vi står på vår rett, sier Kaspersen.

LES OGSÅ: Krever å få se alle papirer i skytebanesaken

De understreker at de vil fortsette å skyte fram til det eventuelt foreligger et vedtak om stans.

– Det er klart vi skal fortsette å skyte, dette var bare et forhåndsvarsel om stans. Dessuten er det rart at politikere uttaler at vi ikke er samarbeidsvillige fordi vi fortsetter å skyte fram til et eventuelt vedtak, sier Eilertsen, og viser til at følgende i kommunens brev:

«Dersom skyteaktiviteten opphører i denne perioden (fram til 13. juni, journ.anm.) ber vi om at kommunen får beskjed om dette».

Vil vekk fra Tromsdalen

Eilertsen, Kaspersen og Martens er åpne om at de mer enn gjerne lar seg flytte på.

– Vi har full forståelse for at skyteaktiviteten er plagsom og ubehagelig for folk i området og turgåere og vi er helt enige i at skytebanen godt kan ligge et annet sted. Men politisk uvilje og politisk ubesluttsomhet gjør at det hittil ikke er anlagt skytebane noe annet sted. Tromsø er en stor kommune, men vi har ingen andre steder å være, forteller Martens.

Han er klar på at de skal fortsette skytingen – inntil videre.

– Dersom det kommer et vedtak om pålegg om stans, så er vi nødt til å stanse skytingen. Men vi vil hevde vår rett og har muligheter til å klage til Fylkesmannen eller eventuelt gå til søksmål. Det er ikke slik at bare byrådet kan slå fast at noe er ulovlig.