«Hanehøring» om millionhanen

Nå skal politikerne komme til bunns i hanemysteriet. Hvordan endte Tromsø kommune opp med Bockelies millionhane?

OMSTRIDT: Alle er enig om at Marit Bockelies hane skal henges opp, men ingen er sikker på hvordan kommunen endte opp med hanen. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

LEDER: Jarle Heitmann (Ap) er komitéleder for finans- og næringskomiteen som skal til bunns i hanemysteriet. Foto: Tromsø kommune 

nyheter

RÅDHUSET: Kunstverket i mosaikk av en hane som har blitt gitt i gave av Tromsø-kunstneren Marit Bockelie har blitt en dyr affære for Tromsø kommune, med en foreløpig regning på vel en million kroner.

Uklart

Som iTromsø avslørte i forrige uke er det bitter uenighet internt i Høyre om hvorvidt tidligere ordfører Jens Johan Hjort hadde forankring i kommunen da han takket ja til hanen – og regningen.

Etter oppfordring fra finans- og næringskomiteens medlemmer skal komiteen i neste uke gå saksgangen til hanen etter i sømmene, foreller komitéleder Jarle Heitmann til iTromsø.

– Ikke forankret

– Det virker som at mottakelsen av denne gaven ikke var forankret i nødvendige vedtak i daværende byråd og derfor heller ikke i kommunestyret, skriver Heitmann i anmodningen til byrådet om å behandle saken.

LES OGSÅ: Leter etter syndebukk for Bockelies million-hane

– Når Tromsø kommune pådrar seg kostnader, må dette være godt forankret i fullmakt til å forplikte kommunen og i vedtak gjort av byråd og kommunestyre, skriver han videre.

Heitmann ber også byrådet utarbeide en skriftlig gjennomgang av hele saksgangen, fra den ble aktualisert for Tromsø kommune, hvilke møter som ble avholdt og kan dokumenteres og hvilke formelle vedtak som ble gjort.

Kan bli omfattende høring

I første omgang skal kun finans- og næringskomiteen behandle saken. Finner ikke de ut hva som har skjedd, må kraftigere lut til.

LES OGSÅ: Bockelie-hanen vil koste skattebetalerne over en million kroner

– Vi må ta stilling til hva vi skal gjøre når vi har komitébehandlet saken. Vi kan ende opp med å sende saken over til kontrollutvalget eller innkalle til en omfattende høring. Kommunen skal ikke ende opp med millionkostnader uten noen form for vedtak. Vi må finne ut hva som har skjedd slik at vi kan unngå at det skjer igjen, sier han.

LES OGSÅ: Fikk endelig muligheten til å se hanen på nært hold

Får forklare seg

Jens Johan Hjort og tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen vil begge få anledning til å forklare seg ved å sende inn en skriftlig redegjørelse. Saken vil bli behandlet av komiteen 8. juni.