Bakehuset slipper å gå ut i bakestreik

Fem timer på overtid kom partene til enighet og streik ble avverget.
nyheter

Mer enn fem timer på overtid ble det endelig enighet i meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke om ny overenskomst for bakerbransjen.

Dermed ble bakerstreik avverget.

30. mai varslet NNN at 16 bedrifter og 582 medlemmer kom til å bli tatt ut i streik dersom man ikke kom til enighet. En av disse bedriftene var Bakehuset Nord-Norge AS avd. Tromsø.

Det var i april at NNN brøt forhandlingene med NHO Mat og drikke om forslag til revidert overenskomst for Baker- og konditorfagene, og at datoene for mekling ble satt.

I en pressemelding skriver NNN at hovedpunktene i oppgjøret er som følger:

* Minstelønnssatsen heves med kr 5,40 til kr 173,10.

* Fagbrevtillegget økes med kr. 0,50 pr. time.

* Betaling for arbeid på bevegelige helligdager økes til 100 % tillegg på faktisk timefortjeneste.