Dette mener kommuneoverlege kan være livsfarlig

I over to år har kommuneoverlegen varslet Tromsø kommune om økt fare for drukning på grunn av ødelagt bassengbunn. Ennå er ingenting gjort.

SKUMMELT: Dette arkivbildet viser hvordan bunnen er avskallet. Kommuneoverlegen påpeker at det går på sikkerheten til de badende. Foto: Knut-Eirik Lindblad 

ALVORLIGE AVVIK: Kommuneoverlege Trond Brattland har på nytt purret til kommunen om å rette opp alvorlige avvik ved Alfheim svømmehall. Foto: Lena Verås Eriksen 

nyheter

Kommuneoverlege Trond Brattland har på nytt purret til kommunen om å rette opp alvorlige avvik ved Alfheim svømmehall – to år siden manglene ble påpekt.

Tilsyn i 2014

I juli 2014 var kommuneoverlege Trond Brattland på tilsyn ved Alfheim svømmehall. Her ble det oppdaget flere alvorlige avvik. Avviket som kommuneoverlegen vurderte som det mest alvorlige gikk på sikkerheten til de badende, nemlig økt mulighet for drukning på grunn av bunnforholdene.

– Bunnen i det store bassenget er så avflakket at det er store mørke partier. Når det er mye folk i bassenget, vil kontrastene bli så uklare at badevaktene risikerer å ikke se at det ligger noen der, fortalte Brattland til iTromsø da avisen omtalte saken i november 2014.

LES OGSÅ: Borettslag fryktet flere branner

Har fått ny frist

Av et brev fra april i år kommer det fram at avvikene fortsatt ikke er rettet opp i, og at kommuneoverlegen har sett seg nødt til å gå videre i saksbehandlingen. Han varsler dermed tvangsmulkt med ny frist for å rette opp avvikene.

– Etter gjentatte purringer, befaring og møte har ikke kommuneoverlegen ennå mottatt en handlingsplan som viser hvordan avvikene er tenkt fulgt opp, skriver Brattland i brevet fra april.

I vedtaket fra desember i fjor ble det gitt en frist til mars for å rette opp i forholdene. Nå har kommuneoverlegen gitt ny frist til august i år.

– Byggforvaltningen erkjenner at det er forhold som må rettes, skriver Byggforvaltningen og Finansavdelingen i et svar tilbake til kommuneoverlegen.

LES OGSÅ: Har store visjoner for Alfheim som badeanlegg

Skulle stenge i sommer

Videre skriver de at planen var at Alfheim svømmehall skulle stenges i sommer, for at bassenget skulle tappes ned og avvikene utbedres. Men i mai i år måtte Stakkevollan svømmehall stenges fordi flisene løsnet, noe som førte til at kommunen måtte forskyve planene for Alfheim svømmehall med 1–2 måneder. Det vil si at de senest startet stenging av Alfheim i august.

– Vi vil nødig ha begge bassengene ute av drift samtidig, heter det i svarbrevet.

Byggforvaltningen og Finansavdelingen opplyser også at de vil komme med en mer detaljert plan for tiltak ved Alfheim Svømmehall så snart det foreligger en mer spesifikk utbedringsplan for Stakkevollan. Byggforvaltningen understreker også i brevet at de tar avvikene på alvor.