Flere barnehager får pengestøtte til utdanning av ansatte

Flere barnehager i Tromsø kommune har fått kompetanse- og utviklingsmidler for 2016 for etter- og videreutdanning av sine ansatte.

Workinnmarka barnehage 

nyheter

Tromsøya Nord barnehager har fått innvilget 35.000 kroner, Tromsøya Vest barnehager har fått innvilget 220.000 kroner, Fastlandet Nord barnehager har fått innvilget 35.000 kroner, Sør-Tromsøya barnehager har fått innvilget 185.000 kroner og Tromsøysundet barnehager har fått innvilget 130.000 kroner.

iTromsø har tidligere omtalt at Kvaløya barnehager har fått innvilget 160.000 kroner fra kommunen.