Flere barnehager får pengestøtte til utdanning av ansatte

Flere barnehager i Tromsø kommune har fått kompetanse- og utviklingsmidler for 2016 for etter- og videreutdanning av sine ansatte.

Workinnmarka barnehage  Foto: Lars Åke Andersen

nyheter

Tromsøya Nord barnehager har fått innvilget 35.000 kroner, Tromsøya Vest barnehager har fått innvilget 220.000 kroner, Fastlandet Nord barnehager har fått innvilget 35.000 kroner, Sør-Tromsøya barnehager har fått innvilget 185.000 kroner og Tromsøysundet barnehager har fått innvilget 130.000 kroner.

iTromsø har tidligere omtalt at Kvaløya barnehager har fått innvilget 160.000 kroner fra kommunen.