Tilsyn med luftkvaliteten

Fylkesmannen skal sjekke lokal luftkvalitet.
nyheter

Fylkesmannen i Troms varsler kommunen om tilsyn med lokal luftkvalitet 14. juni. Tilsynet gjennomføres i forbindelse med en landsomfattende tilsynsaksjon med kommunen som miljøvernmyndighet.

Kommunens plikter som gjennomføringer av målinger, tiltaksutredninger og krav til informasjon til publikum, skal blant annet sjekkes.

LES OGSÅ: Har du en slik? Det kan bidra til mer svevestøv