Her vil kun 17 prosent slå seg sammen med Tromsø kommune

Et overveldende flertall er for å beholde Lyngen kommune slik den er i dag.

  Foto: JA TIL LYNGEN: Et stort flertall av lyngsværinger vil fortsatt beholde Lyngen som egen kommune. Her fra et folkemøte på Eidebakken. Foto: Arne Teigen

nyheter

Fire av fem spurte i den helt ferske opinionsundersøkelsen svarte at de ønsker at Lyngen fortsetter som egen kommune.

300 personer over 16 år ble i månedsskiftet mai/juni oppringt av Opinion AS.

Av disse svarte 80 prosent at de ønsker at Lyngen kommune fortsetter alene, altså ikke slår seg sammen med noen andre kommuner.

17 prosent foretrekker at Lyngen sammen med Tromsø. De resterende tre prosentene svarte vet ikke eller ingen av de to alternativene.

93 prosent på Furuflaten

74 prosent menn og 84 prosent kvinner vil at Lyngen fortsetter som i dag.

Størst andel er gruppen i 60 år pluss på 84 prosent. 59 prosent av de under 30 år deler samme oppfatning.

Rent geografisk er flertallet størst på poststedet Furuflaten med 93 prosent. Deretter følger Lyngseidet med 86 prosent, Nord-Lenangen 75 prosent og Svensby 68 prosent.

Formannskapet og kommunestyret i Lyngen skal tirsdag om ei uke ta stilling til Kommunereformen.

Budskapet fra innbyggerne kan vanskelig feiltolkes.