Slik skal skoleveien bli mer trafikksikker

Elevene på Hamna skole skal få tryggere skolevei. Det betyr anleggsarbeid fram til skolestart.

MYE ARBEID: I løpet av sommeren skal deler av skoleveien til elevene ved Hamna skole bli helt ny. Blant annet skal parkeringsplassen flyttes og ny fotgjengerovergang skal på plass. 

nyheter

Selskapet Maskinentreprenør Tor Gabrielsen tok fatt på arbeidet i slutten av mai, og i løpet av de neste månedene skal de sørge for tryggere skolevei for elevene ved Hamna skole.

– Kort oppsummert gjør vi trafikksikringstiltak på vegne av Tromsø kommune, forteller Roy Ove Gabrielsen, daglig leder hos Maskinentreprenør Tor Gabrielsen.

LES OGSÅ: Disse veiene skal asfalteres i år (for abonnenter)

 

Parkeringsplass

– Vi skal gjøre en del endringer med parkeringsplassen som blant annet skal asfalteres, og vi skal gjøre en del veiarbeid som skal gi ungene bedre vilkår for komme seg til skolen, sier Gabrielsen.

 

De tok fatt på arbeidet den siste uka i mai, og ser for seg å være ferdig i løpet av august. Gabrielsen lover imidlertid å la kjørebanen være i fred i så stor grad som mulig.

– Vi har satt opp gjerder rundt parkeringsplassen og de går litt ut i veien, men slik er det i anleggsperioden. Noe mer enn dette kommer det ikke til å bli, sier han.

LES OGSÅ: Rekordtidlig vei-oppmerking i byen

Parkering

Ragni Løkholm Ramberg, byråd for byutvikling, forteller at en rekke tiltak skal iverksettes for å sikre en tryggere skolevei for barna på Hamna skole.

TILTAK: Ragni Løkholm Ramberg, byråd for byutvikling, har iverksatt en rekke tiltak for å sikre skoleveien rundt Hamna skole bedre. Foto: Ronald Johansen 

 

– Parkeringsplassen skal flyttes, slik at unger som går til skolen skal få gå i fred for biler. Det betyr at ungene ikke blir kjørt til døra, noe jeg tror er veldig positivt, sier hun.

I tillegg til at parkeringsplassen, som rommer plass til 25 biler, flyttes, skal veien på oversiden av skolen få ny fotgjengerovergang, det skal opprettes en avslippslomme på nordsiden av skolen, og det er planlagt 200 meter med nytt fortau og gang- og sykkelsti.

Terrengtrapp

– Det blir også ei terrengtrapp ned skråningen på oversiden av skolen, og den samme skråningen får ny beplantning, sier Ramberg.

FORNØYD: Brage Larsen Sollund er godt fornøyd med å få sikret skoleveien til elevene på Hamna skole, og legger ikke skjul på at flere skoleveier i kommunen har behov for en oppgradering. Foto: Trond Tomassen 

 

Brage Larsen Sollund, byråd for utdanning, oppvekst og idrett, er godt fornøyd med at arbeidet er i gang.

– Mange skoleveier i Tromsø har behov for en oppgradering, og et sted må man jo starte. Hamna skole har utvilsomt hatt en farlig skolegård, og spesielt innkjøringen til parkeringsplassen er skummel for ungene når det er glatt ute, sier Sollund.