Sp-veteranen Torstein Myhre med henstilling til byrådet:

– Håper kommunestyret har baller nok til å stoppe skytingen i «Dalen»

Som aktiv politiker i kommunestyret mener Torstein Myhre (Sp) seg ført bak lyset i striden om skytebanene i Tromsdalen. Nå ber han byrådet om ikke å gå i samme fellen.

Stoppes: Skytingen i Tromsdalen må stoppes – ikke bare av byrådet, men også av kommunestyret når det samles i neste uke, mens Sp-veteran Torstein Myhre (til venstre) og leder i bydelsrådet, John Pedersen. Foto: John Strandmo 

nyheter

– Jeg satt åtte år i kommunestyret og var leder av kultur og næring halvparten av tiden. Da forholdt jeg meg til saksfremleggene fra administrasjonen og stemte deretter. Da ble ikke bare jeg, men hele kommunestyret, ført bak lyset. Vi var i god tro og trodde at skyttermiljøene kunne operere som de gjorde.

Vet bedre nå

I dag er Sp-veteranen styremedlem i Tromsdalen bydelsråd og vet bedre.

– Dagens folkevalgte er der at de – etter all sannsynlighet – vil stemme nei til videre skyting i dalen. Årsaken er at skytterne har tatt seg til rette uten å få offentlig godkjennelse. Derfor har de operert ulovlig, mener Myhre.

I god tro

Samtidig presiserer han at en stor del av skytterne – uansett klubb – utvilsomt har vært i god tro hva angår tillatelser. I tillegg er det ingen tvil om at kommunen har forsømt seg i forhold til kontrollplikten.

Sammen med bydelsrådsleder John Pedersen, oppfordrer Myhre byrådet til å sette foten ned. Samme oppfordring går til kommunestyret som skal behandle saken i neste uke.

Skifter styringsform

– Etter det jeg kjenner til, har skytterne bedt om utsettelse for å få alle kort på bordet. Dersom byrådet innfrir kravet, skyter de – bokstavelig talt – seg selv i foten. Det eneste rette er at byråd Jens Ingvald Olsen & Co sier stopp og tar eventuelle konsekvenser i ettertid.

– Skulle det motsatte skje – at saken skal utredes på nytt – får ikke bare skytterne fortsette ut denne sesongen. I verste fall kan de gå nye år før et vedtak fattes. Det er ingen tjent med, sier Torstein Myhre.

Sterk oppfordring

Derfor kommer han og John Pedersen med en sterk oppfordring til kommunestyret om å vise at de har baller – at de våger å sette en stopper for all skyting i et av byens fineste friluftsområder.

– Selv om jeg tror på et flertall, er jeg likevel ikke helt sikker på at kommunestyret har vilje og styrke til å sette foten ned.

Må stilles krav

– Skulle det gå så galt at våre folkevalgte gir skytterne utsettelse, må det samtidig stilles krav. Her tenker jeg spesielt på bommene på turveien og flaggingen på banene. I dag er veien stengt fra mai til langt ut på høsten. Derfor må det understrekes at så lange det ikke skytes, skal det være fri ferdsel i dalen. Noe annet er å utenkelig, sier Torstein Myhre med støtte fra John Pedersen.