Nå vil tromsøforskere dyrke tang og tare

Oppdrett av tare kan bli en ny kystnæring. Nå søker Akvaplan Niva om tillatelse for å etablere en forskningsrigg for tare i Tromsø.

TOPPKVALITET: – Dette er et eksempel på tare av topp kvalitet, sier Reinhold Fieler. Bildet viser sukkertare produsert i Ullsfjorden i 2014.   Foto: Sanna Matsson/Akvaplan Niva

tareforskning: Reinhold Fieler, avdelingsleder for akvakultur på Akvaplan Niva, håper de får dispensasjon til å drive forskning på tareoppdrett. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Som en av flere norske forskningsmiljø ønsker Akvaplan Niva å delta på forskningsprosjektet Macrosea. Målet er å utvikle produksjonsbiologi og -teknologi for industriell dyrking av tang og tare.

Ligger til rette

Tromsø er én av tre lokaliteter i Norge som skal gjøre forsøk med algeoppdrett, de to andre ligger i Midt- og Sør-Norge. For å kunne delta i fireårige pilotprosjektet (2016-19), som er støttet med 25 millioner av Norges forskningsråd, må Akvaplan Niva etablere en tarerigg.

– Dette er det største tareprosjektet vi har i Norge. Tidligere forsøk viser at Nord-Norge er velegnet for tareoppdrett. Lykkes vi med å produsere tare av høy kvalitet året rundt, kan den høstes hele året, sier Reinhold Fieler, avdelingsleder for akvakultur på Akvaplan Niva.

Spennende næring

For å sette opp en flytende forskningsrigg for tare i sjø, trenger de dispensasjon fra kystsoneplanen i Tromsø kommune. Tareriggen ønsker de å etablere utenfor landanlegget på Kraknes på Kvaløya, i tilknytning til den marinbiologisk forskningsaktiviteten som allerede drives der.

– Tareoppdrett er en spennende og ny næring som kan drives sammen med fiskeoppdrett. Tareplantene henter næring fra avfallsstoffene i vannet og rense opp i vannet.

Nytt oppdrettseventyr

Tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) sa i høst at taredyrking er en av de nye, marine næringene det skal satses på fremover. Tare kan brukes til både fôrråstoff, drivstoff, farmasi og næringsmidler.

– Jeg tror vi bare ser begynnelsen på et helt nytt oppdrettseventyr, sa Aspaker i en pressemelding i forbindelse med at hun ga klarsignal til tareoppdrett i Bodø.

En rapport bestilt av Miljødirektoratet viser at det kan være forbundet med risiko å sette ut tare som kommer fra et annet sted i Norge.

Mange partnere

Naturvernere har tidligere vært ute og advart mot tareoppdrett og viser til parallellen med lakseoppdrett.

– Da ble det gitt tillatelser overalt hvor man søkte, uten at man hadde på plass de riktige miljøkravene, uttalte generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark til NRK for to år siden.

Macrosea-prosjektet ledes av SINTEF Fiskeri og havbruk AS med forskningspartnere fra universitetene NTNU i Trondheim, Tromsø, Bergen og Oslo, Akvaplan Niva og Norsk institutt for vannforskning. I tillegg deltar partnere fra Skottland, Danmark, Kina, USA og en sterk industrigruppe.