Planene for Tromsøbadet ble i dag godkjent av Byutviklingskomiteen

Tromsøbadet rykket et langt skritt nærmere da byutviklingskomiteen vedtok reguleringsplanen for Templarheimen.

LØFT: Byutviklignsbyråd Ragni Ramberg (Ap) betegner planene som et løft for byens idrett. 

nyheter

Det endelige vedtaket fattes i neste ukes kommunestyremøte, men vedtaket fra byutviklingskomiteen blir neppe omgjort etter at et bredt flertall stemte for planene.

Reguleringsplanen for hele Templarheimen omfatter Tromsøbadet, turnhall, Tromsøhallen, samt parkeringsanlegg og veier.

- Uavklarte spørsmål

– Det er en god plan som jeg er glad for at vi får vedtatt. Endelig får vi realisert et svømme- og badeanlegg, og vi dekker i tillegg idrettens behov for anlegg for mange år fremover, sa Høyres Øyvind Hilmarsen.

Hilmarsen har vært en av arkitektene bak anleggsparken på Templarheimen og var således svært fornøyd med at planene nå er godkjente.

Like fornøyde var ikke Fremskrittspartiet som mente at det fortsatt gjenstår for mange uavklarte spørsmål for at man skulle kunne støtte planene

Dialog med ski- og skiskyttermiljøet

Arbeiderpartiet og SV støttet også planen, byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg fra Ap, sier at vedtaket er en gladsak.

LØFT: Byutviklignsbyråd Ragni Ramberg (Ap) betegner planene som et løft for byens idrett. 

– Det vil være et løft for idretten, og det er positivt at planarbeidet er gjennomført gjennom to forskjellige byråd, sa hun.

Det har vært knyttet usikkerhet til hvordan man skal kunne løse behovene til ski- og skiskyttermiljøet på Templarheimen.

Kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen informerte om at forhandlingene mellom kommunen og skimiljøet pågår, og at man trolig har en avtale på plass i løpet av kort tid.

– Vi ser blant annet på hvordan vi kan flytte skiskytterstadion noe vestover samtidig som vi flytter lysløypa tilsvarende, sa han.