Da ordføreren skulle betale Bockelie-hanen, var kontoen tom

Kommuneadministrasjonen har internt slaktet den politiske prosessen rundt Bockelie-mosaikken. Jens Johan Hjort innrømmer at kritikken er berettiget.
nyheter

I dag skal finans- og næringskomiteen ta for seg hva som egentlig er bakgrunnen for at kommunen sitter med en millionregning for ”hanen” - uten at et eneste politisk vedtak er gjort. Byråd Jens Ingvald Olsen la nylig fram hendelsesforløpet for veggmosaikken basert på intern e-postkorespondanse i kommunen fra forrige periode.

Her kommer det fram at administrasjonen ved gjentatte anledninger klaget på manglende avklaring angående økonominen. Prosessen beskriver de som direkte dårlig og kaotisk. 

«Dette har vært en dårlig prosess, og det er vi som nå må stå «skolerett» pga den. Kan du trykke litt på for en avgjørelse her?», lyder en e-post fra leder av byggforvaltningen i kommunen til finansdirektøren 8. juni i fjor.

- Berettiget kritikk

Tidligere ordfører Jens Johan Hjort har vært hanens største forkjemper. Han innrømmer at prosessen har vært kritikkverdig.

- Det er helt riktig med den kritikken. Sånn som saken har utviklet seg, så er det en berettiget kritikk fra administrasjonen. Kunne jeg skrudd tiden tilbake og begynne på nytt, ville jeg forsikret meg om at byrådet satte av penger i budsjettet og at fagetatene ble involvert i nødvendig grad. Så det er berettiget kritikk. Når det er sagt, er jeg glad for at jeg tok ansvar for hanen - selv om vi nå diskuterer en prosess som kunne vært bedre, sier Hjort.

Tomt for penger

Av sakspapirene kommer det fram at daværende byråd Jonas Stein og Jens Johan Hjort hadde et møte med prosjektleder ved eiendomsetaten Frode Gustavsen hvor de ble enig om å finansiere opphenging av hanen over ordførers budsjett.

Men der var det tomt.

- Det fremkommer at du skulle dekke dette over ordførers budsjett da det ikke var penger å hente i byrådet. Men da kontoen skulle belastes, var det ikke penger der?

- Det er for dårlig. Jeg trodde det var dekning, og jeg forhørte meg med finansbyråden under møtet om det var penger på budsjettet og fikk positivt svar. Det er dårlig at det ikke er dekning på kontoen når man har signalisert at man har inndekning. Dette er nytt for meg og jeg synes det er svært underlig, sier han.

Dårlig forhold

Bare en uke før Hjort bestemte seg for å dekke hanen på «eget» budsjett, ga byrådsleder Øyvind Hilmarsen beskjed til administrasjonen om å avvente prosessen om hanen. Likevel kjørte Hjort på.

- På dette tidspunktet var ikke kommunikasjonen mellom Hilmarsen og meg god. Jeg hadde løpende dialog med hans byråder og hans politiske rådgiver fra begynnelsen av 2014, selv om jeg ikke hadde direkte kontakt med ham. Øyvind Hilmarsen får svare for den interne prosessen i byrådet, sier Hjort.

Les alt om Bockelie-hanen her!

Mangler dokumentasjon

Hilmarsen har tidligere fortalt iTromsø at han nekter for å ha ansvar for hanen, og at det ikke var forankret i byrådet å bruke penger på hanen når Hjort tok den i mot.

- Har du noe dokumentasjon på at saken var forankret i byrådet?

­- Ja, jeg sendte en e-post i februar 2015 til byråd Vanja Terentieff hvor det tydelig framgår at jeg hadde forankret saken i byrådet og eksternt. Byrådet var innforstått med at jeg kom til å ta imot gaven.

- En e-post du skrev. Så du bruker dine egne påstander som bevis?

- Nei, jeg refererer til en e-post jeg har skrevet til byråd Vanja Terentieff. Jeg har vært opptatt av å forankre dette både utad og innad. Jeg har åpenbart ikke fått noen tilbakemelding på at det ikke stemmer at saken var forankret. Hvis jeg hadde løyet om at det var forankret, så hadde jeg fått beskjed om at det ikke stemte, sier han.

- Glad jeg tok ansvar

Til tross for en kritikkverdig prosess er Hjort glad for å være hanefar. 

- Jeg er glad jeg tok ansvar for å ta disse henvendelsene fra Marit Bockelie på alvor, og at jeg anbefalte at vi takket ja. Vi kunne i verste fall risikere å ikke få gaven. 400.000 kroner er en beskjeden pris for den praktfulle gaven byen har fått, og jeg gleder meg til at den avdukes, sier tidligere ordfører Jens Johan Hjort.

Hanen har så langt har fått en prislapp på drøyt 1,1 millioner kroner med 30.000 kroner i årlige vedlikeholdskostnader.