Hissig høring om hanen

Det ble til tider høy temperatur da de forskjellige rundene i «Hane-saken» ble gjenstand for en høring i finans- og næringskomiteen.
nyheter

Hvem som bestemte hva når – og på vegne av hvem – var blant tingene finans- og næringskomiteen ønsket svar på da det ble gjennomført en mini-høring om «Hane-saken».

Fremskrittspartiets Bjørn Gunnar Jørgensen skjøt fra hofta da han rettet hard kritikk mot prosessen.

– Det er blitt altfor dyrt! Det at vi har brukt én million kroner på å få hengt opp kunsten er altfor dyrt, dundret han.

Skarp kritikk

Han rettet skarp kritikk mot at kostnadene har skutt til værs og at kommunen har endt opp med en slags økonomisk Svarte-Per. Han er også svært kritisk til størrelsen på regningen.

– Om man leser grunnlaget så ser man at forskjellige konsulenter har brukt 100.000 kroner på statiske beregninger og på lysberegninger. De må jo ha holdt på i ukevis med slikt, uttalte Jørgensen.

Han sammenlignet med kostnadene for å få hengt opp et annet Bockelie-kunstverk, nemlig det på fasaden på Torgcenteret.

– Der har jeg fått opplyst fra gårdeier at han brukte 200.000 kroner inklusiv alt. Hva er grunnen til at kommunen er nødt til å bruke fem ganger mer for samme sak, spurte han.

Krasse beskyldninger

Jørgensen sådde også tvil om kompetansen til den ansvarlige prosjektlederen i kommunen.

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen hadde fått i oppdrag fra komiteen om å komme til bunns i årsaken til at kommunen nå sitter med en regning på til sammen en million kroner for Marit Bockelies kunstverk.

Han reagerte svært sterkt på uttalelsene fra Bjørn Gunnar Jørgensen.

– Jørgensens påstander er uetterrettelige, og jeg krever at han beklager dem overfor den kommunalt ansatte, sa han.

Han sådde også tvil om Jørgensens påstander om unødvendig pengebruk.

Les alt om Bockelie-hanen her!

«Må ta lærdom»

– Jeg oppfordrer Jørgensen om å ta med seg målestaven og dra opp på Gyllenborg så vil han se at det er svært stor forskjell i størrelse, sa Olsen.

Finansbyråden leverte både en skriftlig og en muntlig redegjørelse – og hans hovedkonklusjon var at hele sakskomplekset var preget av uformell saksbehandling, uklare kommandolinjer, uklart ansvar – og en fagavdeling som var skviset til å delta i en prosess som man mente manglet både hode og hale.

– Det vi kan lære av dette for fremtiden er at man må ha politiske vedtak i ryggen når slike prosesser settes i gang, sa Olsen.

Nye regler for gaver

Han fortalte videre at det er like før byrådet vil fremme en sak om nye regler for hvordan kommunen skal forholde seg til gaver fra private.

– Det påløper gjerne en del kostnader knyttet til slike gaver, og vi må ha retningslinjer for hvordan vi håndterer slike saker.

De fleste av finans- og næringskomiteens medlemmer var hoderystende over at kommunen nå har endt opp med en regning på over en million kroner – og komitéleder Jarle Heitmann konkluderte høringen på følgende måte:

– Vedtaket om finansieringen er gjort, den kan vi ikke gjøre noe med, nå må vi ta lærdom av det slik at vi ikke gjør slike ting på nytt.