Slik blir det nye boligfeltet ved Langnesbakken

Allerede på starten av 2017 begynner byggingen av Norrøna Boligpark.

NYTT BOLIGFELT: Slik blir hele Norrøna Boligpark seende ut når det er ferdig. Illustrasjon 

nyheter

HULDERVEGEN: Det planlagte boligfeltet på 250 boliger nedenfor Huldervegen i Workinnmarka, hadde onsdag salgsstart på første salgstrinn i det nye boligfeltet.

– Det har vært en del forhåndsinteresse for prosjektet. De som hadde meldt seg som interessert fikk én ukes frist til å bestemme seg, så allerede nå har vi solgt 24 av 35 boliger i det første salgstrinnet. Det er utrolig bra, sier daglig leder Roger Fagerheim i Frabene AS, som er tiltakshaver for prosjektet.

Nytt trinn til høsten

Selv om de 11 siste boligene i første salgstrinn fortsatt er ute for salg, er det allerede nå klart de kan gå i gang med byggingen.

– Salget går jevnt og trutt, så får vi bare se hvor lang tid det tar. Det er alltid krav om den forhåndssalg for å få åpnet byggelån, så det gode salget gjør at vi nå kan gå i gang, sier Fagerheim, som håper at de kan begynne å bygge tidlig på nyåret.

– Det er viktig for realiseringen for prosjektet. Det er mye prosjektering som må til, så nå går vi i gang med det arbeidet for fullt.

Det gode salget gjør at Fagerheim tror de allerede til høsten kan legge ut neste salgstrinn.

– Hvor mange salgstrinn blir det for de totalt 250 boligene i prosjektet?

– Slik jeg ser det nå vil det bli rundt ni trinn, sier Fagerheim.

Ferdig i 2018

Fagerheim anslår at de første boligene vil være innflyttingsklare sommeren 2018.

Hele Norrøna Boligpark vil det nok ta 5–6 år før er ferdig realisert.

– Erfaringsmessig tar det nok så lang tid før hele feltet er klart, men klart, går det veldig radig unna, kan man få fremskyndt den tiden noe. Det er markedet som bestemmer, sier han.

Noen naboer i Huldervegen har uttrykt skepsis til prosjektet, noe Fagerheim er innforstått med.

– Dette er likevel et prosjekt vi er veldig stolt av. Det er boliger med fin beliggenhet og spesielt gode uteområder. Det er vanlig at naboer har sine merknader når det kommer nye boligprosjekter og vi har behandlet og tatt det med i vurderingen vår. Nå er det vedtatt og godkjent av kommunen, og det er en del av prosessen, at alle blir hørt, selv om resultatet ikke blir like bra for alle berørte, sier Fagerheim.

Blokkene vil ha en høyde på mellom to og seks etasjer og være innfaset i terrenget.

– Prosjektet har en noe høyere utnyttelsesgrad enn det som lå til grunn for de opprinnelige planene, men ettersom det er gode planløsninger i prosjektet støttet vi det, sa byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, til iTromsø i februar da boligprosjektet ble godkjent.