Gilbert bytter komité

Mads Gilbert går fra helse- og omsorgskomiteen til kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen.

NY KOMITÉ: Mads Gilbert går fra helse- og omsorgskomiteen til utdanning- og oppvekstskomiteen. 

nyheter

Onsdag offentliggjorde Arbeiderpartiet hvilke partier som får komitéverv i de nye komiteene under formannskapsmodellen.

I dag avslører Rødt hvordan deres kommunestyrerepresentanter skal fordeles.

Kultur, idrett og friluftsliv: Anne-Linn Høiseth (nestleder) og Mads Gilbert

Byutvikling, miljø og transport: Bendik Hugstmyr Woie.

Helse og velferd: Bjørn-Egil Johansen (nestleder)

Utdanning og oppvekst: Elin Jørgensen (leder)

Mads Gilbert, som ble valgt inn til tross for at han sto på sisteplass på partiets liste før valget da Jens Ingvald Olsen gikk inn i byrådet, har siden valget sittet i helse- og omsorgskomiteen. Han går altså nå over til kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen, mens Bjørn-Egil Johansen, som har sittet i byutviklingskomiteen, nå går over til helse- og velferdskomiteen.