Havnesaken

Ny rettsrunde i havnesaken

Selv om havnene har tapt fire ganger i retten, og er dømt for myndighetsmisbruk, varsler Bodø havn at de vil fortsette rettsrundene mot Hurtigruten.

  Foto: Marius Fiskum

nyheter

Hurtigruten har selv tatt initiativ til en omfattende feiltolkning av ny havnelov. Loven skulle nenmlig gi rimelige havnetjenester, men brukerne har heller fått urimelig høye regninger. Det fremgår det av en pressemelding fra Hurtigruten.

Hurtigruten viser selv til dommer fra Salten tingrett hvor Bodø havn har krevd 48-timers leie hver eneste dag, selv om skipene kun bruker kaien i litt over fire timer.

– Etter fire tap i retten, tenkte vi at havnene nå ville erkjenne feil praktisering og komme oss i møte slik at vi kunne løst sakene ved hjelp av forhandlinger. Anken bekrefter imidlertid at Norsk Havneforening og Bodø havn ikke har til hensikt å løse dette ved forhandlingsbordet, sier Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten AS, i pressemeldingen.

Myndighetsmisbruk

Tingretten slo fast at Bodø havn har utøvd myndighetsmisbruk, og kjente gebyrileggelsen av dobbelt kaivederlag og ISPS-gebyr som ugyldig. Ifølge Salten tingrett er prisene og vilkårene i Bodø usaklige, vilkårlige og rammer Hurtigruten på en urimelig måte.

Hurtigrute har vunnet fire sammenlignbare rettsrunder om havners myndighetsbruk.

Havnens anke gjelder avgjørelsen om priser og vilkår, som ble underkjent av Salten tingrett. I lys av anken vil Hurtigruten motanke den andre delen av saken, som går på ulovlig samarbeid om priser og vilkår mellom Bodø havn og andre havner.

– Langt over grensen

Salten tingrett mente Bodø havn hadde gitt uttalelser som kunne sies å være «svært nær» et brudd på konkurranselovens regler om ulovlig prissamarbeid, men kom til at samarbeidet ikke var lovstridig.

– Vi mener havnenes samarbeid om priser og vilkår er langt over grensen, og ønsker lagmannsrettens vurdering av dette. Når saken likevel igjen havner i domstolen, velger vi derfor en motanke på dette punkt, sier Bjørnflaten i pressemeldingen.