Biskopen sier nei til boligbygging ved Bispegården

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme mener boliger her vil ødelegge særpreget til Bispegården.

MISFORNØYD: Biskop Olav Øygard har ikke sansen for planene om å bygge boliger på den venstre delen av tomta (bak ham) til Bispegården.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Jeg kaller huset for et smykke. Å bygge boliger på tomta vil føre til at Bispegården, som ble bygd i 1924, mister noe av sitt særpreg, sier biskop Olav Øygard.

Engasjerer seg

Biskopen kaster seg dermed inn i debatten om boligplanene på tomta til Bispegården. Det skjer etter at Clemens Eiendom AS, som eier selve Bispegården og tomtegrunnen, har startet planarbeidet med å bygge fire-fem boenheter på den vestre delen av tomta.

– Vi er bare leietakere og har ingen formell status når det gjelder boligplanene. Selv om det er snakk om moderat utbygging, synes jeg likevel de skulle bevare den grønne lungen som Bispegården er. Boligene vil føre til en delvis innebygging av Bispegården. Jeg har fulgt med i skriveriene etter at boligplanene ble kjent, og mener det er greit at biskopen også engasjerer seg.

– Clemens Eiendom uttalte til iTromsø i april at de ønsker å tjene penger på deler av tomta, etter å ha hatt store utgifter på restaureringen. Har du ingen forståelse for det?

– Jeg skjønner det, men når de har brukt så søkkanes mye penger, da tok de et valg om å satse på at dette smykket skal bevares. Å bruke deler av tomta til boliger vil svekke Bispegården som et kirkelig sentrum og den historiske verdien til bygget, sier Øygard.

SMYKKE: Biskop Olav Øygard mener Bispegården er et smykke som må bevares slik den er i dag.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

 

Regjeringsbygg

Biskopen støtter dermed innspillet til Fortidsminneforeningen i Tromsø, som vil at Bispegården og tomta avsettes til bevaring. Verneforslaget begrunnes med den historiske og kulturelle betydningen Bispegården har hatt opp gjennom historien. Det var det siste statsråd fant sted i 1940, før Kong Haakon og Kronprins Olav måtte flykte til England.

– Bygget er en sterk historie, ikke minst at det ble brukt som regjeringsbygg. I juni i fjor hadde vi besøk av kronprinsen i forbindelse med 75-årsmarkeringen, men Bispegården er også et kirkelig sentrum for hele Nord-Norge, sier Øygard.

Inkonsekvent

I 2011 ble Bispegården restaurert og ombygd for over 20 millioner kroner. Blant annet ble flere rom i første etasje tilbakeført til sin opprinnelse, men med moderne standard.

– Her har man tatt vare på det historiske, da synes jeg man slår seg selv litt på munnen når det skal bygges boliger rett nedenfor Bispegården. Det er inkonsekvent å bruke så mye penger på oppussing og restaurering av bygget, når totalverdien svekkes ved å bruke av eiendommen til boligbygging. Helheten svekkes når tomta krympes, mener biskopen.

Biskop Olav Øygard håper boligplanene droppes til fordel for bevaring av Bispegården som den er.

– Blir det som jeg håper, lar Clemens Eiendom være å bygge boliger i hagen, sånn at eiendommen kan stå i stil med Bispegården.

Clemens Eiendom AS ønsker ikke foreløpig å kommentere biskopens utspill.