Hun får trolig kommunens siste lederverv

Vanja Terentieff (H) får trolig det siste komiteledervervet i kommunen.

KOMITÉLEDER: Ifølge Høyres innstilling blir Vanja Terentieff leder for kultur, idrett- og friluftskomiteen. 

nyheter

Om knappe tre uker, fredag 1. juli, går Tromsø kommune over til formannskapsmodellen. Klokken 12.00 i dag startet møtet i forretningsutvalget, hvor de gjenværende vervene i kommunestyrekomiteene skal fordeles.

Etter møtet vil den endelige innstillingen til kommunestyret være klar.

Klar for forhandlinger

– Posisjonen kommer med sine forslag, men jeg vil jo ha mine ønsker jeg også, så det blir nok en god forhandling dette, forteller Anni Skogman, gruppeleder i Tromsø Frp, i en kort kommentar like før møtet.

Gruppeleder for Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bøe, har meldt frafall til dagens møte i forretningsutvalget på grunn av annen møteaktivitet. Han er klar på hvordan han mener fordelingen for Høyre vil bli, etter partiets forslag til fordeling av vervene.

– I næringskomiteen, som består av formannskapet, blir det jo meg og Anna Amdal Fyhn. I byutvikling-, miljø- og transportkomiteen vil det bli det Gunnar Pedersen og Øyvind Hilmarsen, i Helse- og velferdskomiteen vil det bli Kristian Støback Wilhelmsen. I Utdannings- og oppvekstkomiteen foreslår vi Tormod Ingebrigtsen og Ingrid Skjelmo. Til Kultur-, idrett- og friluftskomiteen har vi satt Vanja Terentieff.

– God komitéleder

– Hvem blir leder for kultur, idrett- og friluftskomiteen?

– Jeg tror vi finner en veldig god komitéleder fra opposisjonen som kommer til å gjøre en god jobb. Det blir mest sannsynlig Vanja. Det er det vi har lagt opp til.

Bøe er fornøyd med samarbeidspartienes forslag til fordeling.

– De har fordelt tre komitelederverv mellom seg selv, noe de selvsagt står fritt til å gjøre, men det er en fin kutyme å gi et komitelederverv til opposisjonen. Det synes jeg er veldig bra gjort og jeg hadde heller ikke forventet noe annet.

Samarbeidspartiene

Før helgen ble det kjent at samarbeidspartiene Ap, Rødt og SV hadde forhandlet fram sine fordelinger av komitéverv. Deres fordeling av komitéledere og nestledere er som følger:

Helse- og velferdskomiteen:

leder: Gunhild Johansen (SV)

nestleder: Bjørn-Egil Johansen (Rødt)

Byutvikling-, miljø- og transportkomiteen:

leder: Ragni Løkholm Ramberg (Ap)

nestleder: Pål Julius Skogholt (SV)

Utdannings- og oppvekstkomiteen:

leder: Elin Jørgensen (Rødt)

nestleder: Brage Larsen Sollund (Ap)

Kultur-, idrett- og friluftskomiteen:

ledervervet står fortsatt åpent da det er tiltenkt opposisjonen. nestleder: Anne-Linn Høiseth (Rødt).

Næringskomiteen:

leder: Kristin Røymo (Ap)

nestleder: Jarle Aarbakke (Ap)