Skjerper alkokontrollen

Kommunen ønsker å skjerpe alkokontrollen av lokalutleiere, lag og foreninger som nærmest er å regne som «profesjonelle» aktører.

BYRÅDSLEDER: Kristin Røymo. 

nyheter

Det forteller byrådsleder, og ansvarlig for næringspolitikk, Kristin Røymo.

I forslaget til revidert skjenkekontrollreglement som legges ut til 21 dagers høring mandag foreslås det nemlig at de kommunale skjenkekontrollørene skal kunne besøke lukkede lag og lokaler med ambulerende skjenkeløyver.

LES OGSÅ: Arthur Mack åpner «bensinstasjon» midt i Storgata

Behov for å kontrollere

– Det er enkelte som søker om ambulerende bevillinger veldig ofte, og som mer eller mindre har dette som et fast opplegg. Her ser vi et behov for å kunne kontrollere om de oppfyller skjenkereglene, sier Røymo.

Hun mener at enkelte tøyer strikken vel langt.

– Noen bruker ordningen med ambulerende bevilling så bevisst at disse burde regnes som faste bevillinger, sier byråden.

Hun spesifiserer ikke hvilke aktører hun mener er i denne gruppa, men peker på at det i enkelte lag og foreninger er svært vanlig med festlokalutleie. Videre er det enkelte festlokaleeiere som vil havne i kommunens søkelys.

LES OGSÅ: Hun får trolig kommunens siste lederverv

Tetter hull i reglene

– Vi tetter helt enkelt et hull i reglementet – på samme måte som man kan tette hull i regnskapsloven, sier Røymo.

Det er flere andre endringer i revideringen av bestemmelsene, forteller hun videre. Blant annet går det på åpningstider på utestedene i sentrum i forbindelse med større festivaler.

– Vi har nå spesifisert hvilke festivaler det er som kan gi anledning til lengre åpningstid i ukedagene – og det er Bukta, Rakettnatt, TIFF og Nordlysfestivalen, sier Røymo.

Det er også gjort mindre endringer i det såkalte prikksystemet for brudd på skjenkebestemmelsene.

– Vi har tilpasset prikkreglene til de statlige retningslinjene som er innført. Vi hadde strengere regler i kommunen, sier byrådslederen.

Sier nei til å skjenke på valgdag

Til sist kan nevnes at de samme statlige retningslinjene åpner for at kommunen selv kan bestemme hvor vidt det skal kunne skjenkes alkohol på valgdager.

– Byrådet legger opp til at det ikke gis anledning til dette.

Nå legges altså forslaget på nye skjenkeregler ut på høring, og høringsfristen er satt til tre uker.