Fikk 13 fakturaer for å betale 107 kroner ...

Troms Kraft vil i dialog med kommunen om endring av rutinene.

REAGERER: Den nye ordningen med innkreving av eiendomsskatt har ført til store problemer for Troms Kraft. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

RÅDHUSET: I en e-post til Tromsø kommune tar strømleverandøren Troms Kraft opp problemet med den nye månedlige innkrevingen av eiendomsskatten.

«Intensjonen med månedlig fakturering er sikkert god for flere av kommunens kundegrupper, men slik rutinen for fakturering av eiendomsskatt er i dag, hvor vi mottar en faktura per anlegg/eiendom, medfører dette en betydelig økt arbeidsmengde», skriver regnskapssjef i Troms Kraft, Stig Tore Solheim, i et brev til kommunen.

LES OGSÅ: Kommunen oversvømmes av klager på eiendomsskatten

540 flere

Troms Kraft har illustrert problemet overfor kommunen.

«Eksempelvis har Troms Kraft Nett AS alene mottatt 54 fakturaer i forbindelse med fakturering av termin 1/2016 for anlegg på adresser hvor det beregnes eiendomsskatt. På årsbasis utgjør dette 648 fakturaer sammenlignet med 108 fakturaer ved halvårlig fakturering», skriver Solheim.

LES OGSÅ: Seksdoblet faktureringen av eiendomsskatten – nå ansetter de to personer for å kreve den inn

Små beløp, mye jobb

For Troms Kraft har spesielt småbeløpene skapt mye problemer. De viser til at de nå mottar 13 fakturaer for å kreve inn 107 kroner.

«Når vi mottar fakturaer på småbeløp som for eksempel seks kroner per måned, så fremstår omleggingen av faktureringsrutinene som lite praktisk sett fra vårt ståsted, og medfører relativt sett en betydelig behandlingskostnad fakturabeløpet tatt i betraktning.»

Dermed ønsker de nå å gå i dialog med kommunen for å diskutere problemstillingen.

«Svar imøteses så snart som mulig», skriver Solheim.

LES OGSÅ: Må spare på maten for å betale eiendomsskatten