Barnevernet brøt loven – nå begynner oppryddingen

I vår fastslo fylkesmannen at barnevernet i kommunen brøt loven. Nå konkluderer en ressursgruppe med at etaten har store utfordringer og må iverksette tiltak for å gjenskape tilliten.

RYDDE: Byråd for helse og oppvekst, Brage Larsen Sollund, lover opprydding i barnevernet. Det skjer etter en systemgjennomgang av etaten.  Foto: Lars Johnsen

nyheter

Forslagene til endringer går i hovedsak på at barnevernsetaten må overholde kravene i barnevernsloven. For å klare det, må enheten ha fokus på forbedringer – både innenfor ledelse, arbeidsmiljø og kvalitet. Etaten må også få på plass rutiner for internkontroll – noe som til nå har manglet.

LES OGSÅ: Byråd Brage Larsen Sollund (Ap) varsler økt åpenhet i barneverntjenesten

Kartlegge barnevernet

Etter at fylkesmannen konkluderte med at barnevernet brøt loven på to punkt, fikk trioen Wenche Figenschow, Merethe Dalseth og Gry Dons i oppgave å saumfare etaten.

Og konklusjonen er klar: Enheten må snarest mulig få på plass rutiner og system som unngår uheldige situasjoner i fremtiden. I den forbindelse er det gjennomført samtaler/intervjuer med ansatte i konkrete roller, saksbehandlere i fem avdelinger samt samtaler med avdelingsledere – også tidligere ansatte.

LES MER: Avdekket alvorlige funn i barnevernet

Forebygge svikt

Ifølge gruppen, er formålet med dette arbeidet å forebygge svikt og uheldige hendelser. Samtidig skal det etterstrebes at etaten lærer av sine feil og at de ikke blir gjentatt.

Byråd for helse og oppvekst, Brage Larsen Sollund, sier dette om systemgjennomgangen av barnevernet:

– Fra samme øyeblikk som vi fikk varsel om avvikene, tok kommunen affære. De siste måneders arbeid viser at det har vært nødvendig å gå barnevernet nærmere etter i sømmene.

LES OGSÅ: Slik skal barnevernet rydde opp

Nedslående lesning

Ifølge byråden foreligger det også en arbeidsmiljøundersøkelse fra barnevernsetaten. Det karakteriserer Sollund som nedslående lesning.

– Nå er det imidlertid systemgjennomgangen som fanger min oppmerksomhet. I den kommer det fram mange tiltak som skal gjennomføres så raskt som mulig. Blant annet skal det gjennomføres en egen lederskole for å sikre lik praksis i håndteringen av saker og det skal utarbeides felles standarder for å sikre kvaliteten i saksbehandlingen.

LES OGSÅ: Avdekket lovbrudd i barnevernet

Handler om barn

– Fylkesmannen avslørte at etaten ikke hadde system som tilfredsstiller ivaretakelsen av lovpålagte krav. Her vil jeg presisere at vi snakker om barn som ikke blir tatt hånd om av sine foreldre på en forsvarlig måte. Nå tyder ting på at heller ikke barnevernet har fulgt opp som forventet. Det er jeg den første til å beklage.

Har sviktet

Brage Larsen Sollund svarer følgende på vårt spørsmål om hvor barnevernsetaten har sviktet:

– Rapportene vi har på bordet viser at vi ikke har levert på kvalitet, at vi er for dårlig organisert og at arbeidsmiljøet er for dårlig. Dette er en systemsvikt og det skal vi rette opp i, sier byråden.