Natalia saksøkte Nav - i august skal saken til lagmannsretten

Natalia Olsen saksøkte staten etter en varslingssak. I august skal anken behandles i Hålogaland lagmannsrett.

Natalia Olsen sammen med sin prosessfullmektig, advokat Kari Breirem, i tingretten.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det var NRK som først omtalte saken.

Det var i fjor at Olsen gikk til søksmål mot staten. Saken omhandlet en varslingssak hvor Olsen påsto at fylkesdirektør Stein Rudaa sto bak flere kritikkverdige forhold mot ansatte i etaten.

I ettertid hevder melderen at hun ble utsatt for gjengjeldelse, men hun tapte i Nord-Troms tingrett. Dommer Markus Leistad og meddommer Åshild Bendiktsen konkluderte med at Olsen ikke hadde gitt retten et godt nok bilde av konkrete hendelser som kan utgjøre bevis på gjengjeldelse. De anførslene som ble fremlagt – blant andre fratakelse av arbeidsoppgaver, trussel om oppsigelse, mobbing, trakassering og trusler generelt – ble betegnet som diffuse.

LES OGSÅ: – Jeg fikk helseplager av mobbingen til Rudaa

Tapet i tingretten innebar at Olsen måtte dekke egne og statens saksomkostninger. Sistnevnte beløp seg på 198.280 kroner.

LES OGSÅ: Rudaa: – Overrasket over varselet om trakassering

Ankesaken til Olsen skal i august opp i Hålogaland lagmannsrett. Det er satt av totalt fire dager til saken.