Kommunestyret:

Avskaffet parlamentarismen

En ordfører og fem komiteer skal nå styre Tromsø kommune istedenfor fem byråder med en byrådsleder.

SISTE GANG: Byrådet – med Kristin Røymo i spissen – satt på sidelinjen i kommunestyret for siste gang. Neste kommunestyremøte – i august – skal ledes av Røymo som ordfører. Gunhild Johansen overtar ledelsen for helse- og velferdskomiteen, og Ragni Løkholm Ramberg overtar ledelsen for byutvikling-, miljø- og transportkomiteen.  Foto: Christer Pedersen

TILHENGER: Ingrid Marie Kielland fra SV forsvarte den nye formannskapsmodellen.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

RÅDHUSET: Det er resultatet etter at kommunestyret nettopp vedtok ny politisk styringsmodell med 27 stemmer mot 16.

Ordføreren får tilbake den formelle makten og innflytelsen som lå i embetet for fire år siden da Arild Hausberg satt i stolen.

De fem komiteene som skal styre det «daglige» politiske arbeidet er.

Fem komiteer

  • Formannskap
  • Helse- og velferdskomité
  • Byutviklings-, miljø- og transportkomité
  • Utdannings- og oppvekstkomité
  • Kultur-, idretts- og friluftskomité

Det er en styringsgruppe bestående av gruppelederne i samtlige partier som har jobbet fram organisasjonsmodellen. Det var imidlertid ikke enstemmighet i styringsgruppa.

– Jeg mener at det ville holdt med fire komiteer. Å ha fem komiteer ser mer ut som om man vil at det skal passe til antall komitéledere, sier Anni Skogman fra Fremskrittspartiet.

«Kvasiparlamentarisme»

Høyres Anna Amdal Fyhn var sterkt mot å innføre en ny styringsmodell, hun – og Fremskrittspartiet og Venstre – foreslo å beholde parlamentarismen.

– Den formannskapsmodellen som innføres minner mest om kvasiparlamentarisme – men det blir politikere uten ansvar eller myndighet, ingen utredningsplikt og ikke noe arbeidsgiveransvar, sier hun.

Hun foreslo derfor at man skulle ha samme type formannskap som under forrige regime – en mer klassisk organisering av den politiske styringen.

«Kvasiformannskap»

Dette ble imøtegått av SVs Ingrid Marie Kielland som snudde på argumentasjonen.

– Jeg skjønner at Høyre argumenterer slik de gjør, de har investert mye politisk kapital i parlamentarismen, så deres forslag til formannskapsmodell er mer som et kvasiformannskap å regne, sier hun.

Hun mener at flertallets forlag om modell gir en bedre politisk representasjon for alle – og økt innflytelse for de forskjellige komiteene

– Formannskapet er satt sammen ut fra representasjonen i kommunestyret, og ikke som i byrådet – simpelt flertall.

– De forskjellige komiteene får også mulighet til å fremme egne innstillinger for kommunestyret, formannskapet skal kun behandle økonomiske saker, sier hun.

Frykter «tirsdagsklubben»

Høyres Øyvind Hilmarsen er av motsatt oppfatning. Han mener at den nye strukturen virker mot sin hensikt.

– Det reduserer politikernes mulighet til å utøve politikk. Komiteene blir ikke sterkere når de ikke får beslutningsrett, det man gjør er å overføre byrådes arbeid til formannskapet, sier han.

Hans partikollega Tor Arne Morskogen pekte på et annet punkt i det nye systemet som han mener er uheldig.

Det legges opp til at det etableres drøftingsmøter mellom administrasjonssjef og ordfører – som ikke vil være åpne.

– Når de møtes uten saksliste og protokoller er det uheldig. Og jeg værer at gruppelederne for posisjonen vil bli invitert til denne seansen, og da er vi tilbake i «Tirsdagsklubben», sier han.

«Tirsdagsklubben» var et uformelt møteforum mellom den administrative og politiske ledelsen i kommunen som ble sterkt kritisert under tidligere styre.

Billigere enn parlamentarismen

Det ble også en god del debatt rundt politikerlønn.

Hvor mye politikerne skal tjene styres nå av stortingsrepresentantenes lønn som er på 906.000 kroner.

– ordfører får 110 prosent av denne, varaordføreren får 80 prosent.

– formannskapets medlemmer får 50 prosent

– komitélederne får 33 prosent

– hvert parti får 15 prosent i grunnbeløp, samt fire prosent per medlem i kommunestyret

– Det gis også 2.500 kr i møtegodtgjøring i kommunestyret og 2.200 kroner for komitémøter.

Arbeiderpartiets Jarle Heitmann mener at det nye systemet vil gi mer effektivt og bedre politisk styring av kommunen.

– Vi får et billigere system enn parlamentarismen, men vi får også et system der våre politikere slipper å drive politikk på kveldstid og i helger, sier han.