Får 100.000 kroner for å gjenskape 22. juli-tragedien på film

John Arvid Berger og JAB Film skal gjenskape hendelsene på Utøya 22. juli i deres nye dokumentarfilm.

PENGEDRYSS: Prosjektrådgiver Anja Allern Brose fra Kulturnæringsstiftelsen til Sparebanken Nord-Norge, John Arvid Berger fra JAB Film, Knut Skoglund fra Relation04, Endre Lund Eriksen fra Fabelfjord AS, Terje Rafaelsen fra 7 Minus Media og daglig leder i Kulturnæringsstiftelsen Bjørn Erik Olsen gleder seg over ny tildelingsrunde og over 5 millioner kroner sprøytet inn i Nord-Norges kulturnæring. 

DISSE FIKK MIDLER:
 • Vega Media AS, Nordland: kr 200 000 til lokal kino.
 • AlfredFilm AS, Nordland: kr 200 000 til videreutvikling av produksjonsstrukturer for TV-serier.
 • New Dawn Productions, Nordland: kr 180 000 til kontorfellesskap/infrastrukturer.
 • Koko Films AS, Troms: kr 150 000 til teamutvikling og mentoring, dokumentarserie for barn.
 • Kurant Visningsrom, Troms: kr 150 000 til visningsrom for kunstfilm.
 • Internasjonalt Samisk film institutt, Finnmark: kr 150 000 til The Arctic Film Circle, et sirkumpolart samarbeid om urfolksfilm.
 • Fabelfjord AS, Troms: kr 100 000 til strategiutvikling og markedsføring
 • Internasjonalt Samisk film institutt, Finnmark: kr 150 000 til The Arctic Film Circle, et sirkumpolart samarbeid om urfolksfilm.
 • Fabelfjord AS, Troms: kr 100 000 til strategiutvikling og markedsføring.
 • Original Film, Troms: kr 100 000 til markedsføring.
 • Ellida AS, Troms: kr 100 000 til nyetablering og bransjeutviklende tiltak, Arctic Moving Image & Film Festival i Harstad.
 • Trine Hamran Media, Finnmark: kr 80 000 til webside og markedsføring.
 • Orto Polare as, Finnmark: kr 80 000 til arena- og nettverksbygging, samt noe kompetanseheving/ bransjebygging i forbindelse med Storyboomers lab.
 • Tromsø Internasjonale Filmfestival, Troms: kr 50 000 til bransjeutviklingstiltak for aktører innen nordnorsk barnefilm.
 • Nordnorsk Filmsenter AS, Troms: kr 50 000 til utviklingsverkstedet ESoDoc.
 • Siivet AS, Finnmark: kr 50 000 til kartleggingsarbeid.
 • Teater NOR, Nordland: kr 250 000 til forbedring av teatersalen.
 • Marianne Thallaug Wedset, Nordland: kr 175 000 til utvikling av studio/atelier
 • Eilertsen & Granados Teaterkompani, Nordland: kr 175 000 til renovering og infrastruktur.
 • Simone Grøtte Produksjoner, Troms: kr 150 000 til profesjonalisering.
 • RadArt, Troms: kr 150 000 til publikumsutvikling og nye publikumsarenaer.
 • Bodø Arena for Dansekunst, Nordland: kr 150 000 til utvikling og etablering av dansemiljø i Bodø-området.
 • Sadio Nor Teater, Troms: kr 100 000 til virksomhetsutvikling med fokus på stemmeskuespill.
 • Johnsen & Johnsen produksjoner SA, Troms: kr 100 000 til internasjonalisering og besøk på Edinburgh Fringe.
 • Festspillene i Nord-Norge, Troms: kr 100 000 til showcase.
 • Perleporten Kulturhus AS, Finnmark: kr 100 000 til utvikling av scene.
 • Kauk Scenekunst, Nordland: kr 100 000 til markedsføring av kafékabaret.
 • Dáiddadállu/Kautokeino kunstnerkollektiv, Finnmark: kr 190 000 til infrastruktur, samisk kunstnerkollektiv.
 • Riddu Riđđu Festiála AS, Troms. Kr 150 000 talentutviklingsprogram.
 • Audioland AS, Finnmark: kr 130 000 til Sami Music Awards 2017.
 • Insomnia Festival, Troms: kr 140 000 til talentutviklingsprogram.
 • Hermetikken Kulturnæringshage, Finnmark: kr 100 000 til strategi SURSTOFF.
 • Pristine Music Production, Troms: kr 75 000 til internasjonalisering.
 • Kreative Balsfjord, Troms: kr 45 000 til etablering av nytt gründernettverk.
 • Nordnorsk Kunstmuseum, Svalbard: kr 150 000 til prosjektet «Pilot Svalbardskonferanser».
 • Filmveksthuset Tvibit, Troms: kr 150 000 til talentutviklingsprogrammet FilmLab Norge.
 • Retriver Film, Oslo/Finnmark: kr 100 000 til profileringsprosjektet «Samisk YNWA».
 • Kulturnatta, Troms: kr 100 000 til utvikling av kulturnatt i Tromsø.
 • Nordnorsk Kunstmuseum, Troms: kr 100 000 til prosjektet “Bringing the world to Norway and Norway to the world” i forbindelse med Internasjonal kuratorkonferanse - IKT.
 • Pott og Panne AS, Nordland: kr 60 000 til talentutviklingsprogrammet «Antihype».
 • Nordnorsk Forfatterlag, Troms: kr 50 000 til bransjetreff for litteratur under Ordkalotten, oktober 2016.
 • Nordnorsk Filmsenter, Troms: kr 25 000 til prosjektet «NORTH».
 • JAB FILM v/ John Arvid Berger og Fredrik Lange: kr 100 000 til dokumentarfilmen «Reconstructing Utøya». Regi: Carl Javér
 • RELATION04 v/ Knut Skoglund: kr 100 000 til dokumentarfilmen «Solens Son». Regi: Gunilla Bresky
 • 7MINUS MEDIA AS v/ Terje Rafaelsen: kr 100 000 til dokumentarfilmen «Northern Disco Lights. Regi: Ben Davis
 • RELATION04 v/ Knut Skoglund: kr 100 000 til dokumentarfilmen «De Arktiske Kamelene». Regi: Karl Emil Rikardsen
 • MER FILM AS v/ Ragna Midtgard: kr 100 000 til dramaet «Mobil». Regi: Truls Krane Medby
 • DEADLINE TV & VIDEO AS v/ Therese Eliassen: kr 100 000 til dramaet «St. Elliot». Regi: Tord Theodor Olsen
nyheter

Blant de 40 prosjektene som har mottatt støtte fra Kulturnæringsstiftelsen til Sparebanken Nord-Norge denne tildelingsrunden, finner man blant annet dokumentarfilmen «Reconstructing Utøya» hvor det Tromsøbaserte produksjonsselskapet JAB Film og John Arvid Berger er med som co-produsenter, sammen med Vildabomben i Sverige, en danske co-produsent og den svenske regissøren Carl Javér.

– Det måtte kanskje en utenlandsk regissør til for å realisere denne filmen. Det har vært vanskelig å få pengestøtte til denne dokumentaren her hjemme nettopp fordi temaet enda er ganske sårt for oss nordmenn. Likevel har vi allerede fått en internasjonal kinodistribusjonsavtale gjennom Cinephil så det er stor interesse rundt dokumentaren, forteller Berger.

Støttegruppen involvert

I dokumentaren «Reconstructing Utøya» skal de gjenskape den skjebnesvangre dagen, men det skjer i under trygge forhold i studio på FilmCamp i Målselv til høsten. Berger forteller at støttegruppen til de pårørende etter 22. juli har vært involvert i prosessen rundt dokumentaren hele veien og at de 10–15 overlevende de har tatt kontakt med om å medvirke til prosjektet alle har vært positive.

– Dette handler om å ta historien tilbake. Tilbake til de ungdommene som overlevde, og bort fra gjerningsmannen og alt som har skjedd rundt ham siden den dagen. Det er tross alt ikke bare de som var på Utøya som har behov for å bearbeide hendelsene, det har vi nok alle godt av, fortsetter Berger.

Tungt, men godt

Filmen er ikke 100 prosent ferdigfinansiert selv med de 100.000 kronene de mottok torsdag fra Kulturnæringsstiftelsen til Sparebanken Nord-Norge, men med både svensker og dansker involvert på produksjonssiden, håper de å ha alt på plass i løpet av høsten. Filmen skal etter planen være kinoklar allerede høsten 2017.

Før jul ble det spilt inn av pilotversjon av dokumentaren.

– Det var tungt for alle å gå gjennom det materialet, men alle var i en slags lykkerus når vi var ferdig med det, sier Berger.

Delte ut 5,4 millioner

40 prosjekt innen filmindustri, scenekunst, tverrfaglige prosjekter og andre prosjekter fikk støtte i denne runden i tillegg til seks kort- og dokumentarfilmer. Kulturnæringsstiftelsen til Sparebanken Nord-Norge er et seksårig prosjekt som skal sprøyte inn 100 millioner til kulturnæring i Nord-Norge, og er nå på år fire. Målet er å profesjonalisere og kommersialisere kulturbransjen, og så langt har 420 prosjekter mottatt totalt 65 millioner kroner.

Neste tildelingsrunde er 1. oktober og da med fokus på musikk, visuell kunst og litteratur, samt tverrfaglige prosjekter.