Ungdomsrådet får ikke foreslå saker i kommunestyret: – Vi er veldig skuffet

Kommunens ungdomsråd er svært skuffet over at de ikke får forslagsrett i kommunestyret.

UNGDOMSRÅDSLEDER: Astrid Johannessen, leder i ungdomsrådet i kommunen. 

nyheter

I den nye politiske organiseringen av Tromsø kommune slås det fast at ungdomsrådet fortsatt vil få møte- og uttalelsesrett i saker som gjelder ungdom. Men de får ikke det de hadde ønsket seg aller, aller mest – nemlig formell forslagsrett.

– Vi er kjempeskuffet. Vi hadde håpet at vi skulle få dette når kommunen skal organisere seg på nytt, sier Astrid Johannessen, leder i Tromsø ungdomsråd.

Ungdomsrådet velges formelt av elever i ungdomsskoler og på videregående skoler i kommunen, og skal være ungdommers språkrør i saker som er viktige for ungdommer.

Fremmer viktige saker

– Vi har vært pådriver for saker som anti-mobbekampanjer og utvidet helsesøstertjeneste, sier Johannessen.

Ungdomsrådet er imidlertid avhengig av å få fremmet sine saker via politikere som er innvalgt i kommunestyret, og det er uheldig mener lederen.

– Vi er partipolitisk uavhengige. Om vi må be partier fremme våre saker er det ikke bra for denne uavhengigheten, sier Johannessen til iTromsø.

Hun mener at ungdommens manglende forslagsrett er urettferdig.

– Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet har stemmerett i valg, vi blir forskjellsbehandlet, sier Johannessen.

Lovpålagte råd

Disse to rådene er kommunene tvunget til både å nedsette og til å ta med i det politiske arbeidet.

Det er imidlertid kommuneloven som setter begrensninger, ikke vrangvilje overfor ungdomsrådet, sier kommunaldirektør Per Limstrand.

Det er han som har gjort den juridiske vurderingen av rådets rolle.

– Departementet har ikke ønsket at flere skal ha den samme retten, det vil være med på å utvanne lokaldemokratiet er argumentet, sier han.

Det kan komme endringer på sikt. Kommunaldepartementet har nylig hatt ute en sak på høring der man ønsker å revidere rollen til ungdomsrådene – og gjøre dem lovpålagte.

Håper på endring

Dette håper Astrid Johannessen vil føre til at ungdomsrådene får en mer fremtredende plass i politikken.

– Jeg håper det blir en endring slik at vi får både forslags-, møte- og talerett i kommunestyret i saker som gjelder ungdommer, sier hun til iTromsø.