Her er det damene som dominerer

En fersk brukerundersøkelse viser at Tromsø bibliotek skiller seg ut fra resten av landets biblioteker på flere områder.

FORNØYDE: Bibliotekets bruksmål har endret seg de siste årene, hvor blant annet aviser er blitt et mer populært tilbud. Dette er noe bibliotekfaglig leder Synnøve Baustad og biblioteksjef Paul Henrik Kielland har vært bevisste på ved å plassere avisene nærmere inngangen. Foto: Trond Tomassen 

nyheter

Tromsø er det hovedbiblioteket i Norge der brukerne tilbringer lengst tid. Dette kommer fram i bibliotekundersøkelsen gjennomført av Sentio Research, som Tromsø bibliotek deltar i for første gang i år. Faktisk tilbringer den gjennomsnittlige brukeren i Tromsø hele 70 minutter på biblioteket, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 47 minutter.

– Det er veldig interessant å se, ettersom det viser at folk ønsker å tilbringe tid her, sier biblioteksjef Paul Henrik Kielland.

Flest kvinner

En annen trend som gjør at biblioteket skiller seg ut, er kjønnsfordelingen. Hele 65 prosent av de besøkende er kvinner. Dette er høyest i landet, og godt over gjennomsnittet på 58 prosent.

Kvinner tar for øvrig også oftere med seg andre på bibliotekbesøket. 24 prosent av kvinner har med seg noen andre, mens tallet er 16 prosent for menn.

En sosial møteplass

Dette er en del av en større trend som Kielland ser på biblioteket i Tromsø, hvor det sosiale er blitt viktigere og viktigere.

– Vi ser at hele 33 prosent av de besøkende er her for det sosiale, som er nest mest i landet. Vi har blitt en møteplass, noe som har vært en bevisst, lovpålagt satsing fra vår side, sier Kielland.

– Dette er faktisk en av få steder i Tromsø hvor man kan ha en uformell samtale eller diskusjon med en fremmed. Det tror jeg mange setter pris på, legger han til.

Flere er selvbetjente

Selvbetjening er også en av bibliotekets store satsingsområder, noe som har gitt klare resultater.

– I mars i fjor innførte vi som første bibliotek i landet en nøkkelkort-ordning, så folk kan låse seg inn utenom åpningstidene. Siden den gang har hele 40.000 personer benyttet seg av dette, noe vi anser som en stor suksess, forteller Kielland fornøyd.

– Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger på ordningen, spesielt blant studenter. Vi ser også at barnefamilier låser seg inn her i helgene, noe som fungerer svært bra, legger bibliotekfaglig leder Synnøve Baustad til.

Satser videre

Undersøkelsen gir også biblioteket et bilde på hvilke satsingsområder som gir suksess, noe de vil bruke i fremtiden til videre forbedring.

– Vi kommer til å fortsette satsingen vår på arrangementer, vi skal bli bedre på ungdom og vi skal følge opp skolebibliotekene tettere, konstaterer biblioteksjefen.