Foreslår 20 etasjers blokk og flytende boliger i nordbyen

En 20 etasjers høyblokk på Nansenplass, boliger på øyer og plattformer i Tromsøysundet, ny barneskole og museum, er blant arkitektvisjonene for nordbyen.
nyheter

Rådhuset: Fire arkitektteam satt sammen av ulike norske arkitektkontorer har brukt to måneder og 1,4 millioner kroner på lage fremtidsvisjoner for nordbyen. Bakgrunnen er kommunens arbeid med områdeplanen for området fra Kystens Hus til Agnforsyninga, og øst for Skippergata.

Ikke konkurranse

– Vi er inne i en kreativ fase hvor vi trenger forslag fra andre slik at vi kan løfte diskusjonen til et visjonært nivå. Etter at de forslagene er levert skal en evalueringskomité går igjennom alle fire og gi sin anbefaling til kommunen. Dette er ikke en konkurranse om beste forslag, men for å vise utviklingsmuligheter for nordbyen, og plukke det beste fra alle fire, sier rådgiver Heidi Bjøru på Byutvikling.

LES OGSÅ: 10 år etter de begynte prosessen, kommer det endelig nytt krisesenter

Evalueringskomiteen består både av fagfolk fra kommunen og utenfra, representanter for grunneierne, næringsforeningen og veivesenet. I løpet av høsten vil planforslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn med påfølgende debatt. Målet er ifølge Bjøru at planforslaget skal legge klare rammer for fremtida og forutsigbarhet for utviklere.

Ulike forslag

Kommunen har stilt de fire arkitektteamene fritt til å tenke rundt integrering av boliger i by og fremtidens næringsliv i en bydel med mye industri i dag hvor mange gründere holder til.

LES OGSÅ: Biskopen sier nei til boligbygging ved Bispegården

Et av forslagene er å bygge ny barneskole på Skriverplassen, forlenge parken til helt ned til sjøen med et lokk over rundkjøringa i Hansjordnesbukta. Flere av teamene viser hvor et fremtidig nytt Tromsø Museum kan ligge, drøfter flytende konstruksjoner fremfor utfylling i sjøen, hvordan kombinasjonen sykling, gåing, buss og bil kan løses.

– Det var stor investeringslyst i forbindelse med utviklingen av sørbyen, nå håper vi på tilsvarende engasjement for nordbyen. Nå skal hele Sentrumsplanen revideres, nordby-planen vil være en ledetrøye for hvordan vi skal planlegge hele sentrum, sier plansjef Par Hareide.

Fest i Nordbyen

Hele tirsdag ettermiddag og kveld er satt av til presentasjon av nordbyen på Ishavshotellet. Første økt vil det bli en grundig gjennomgang av de fire arkitektvisjonene, deretter blir det et åpent debattmøte hvor alle har muligheter til å si sin mening, stille spørsmål og kommentere de fire forslagene.

LES OGSÅ: Denne gårdeieren trekker seg ut av sentrum (for abonnenter)

I forbindelse med byutviklingsprosjektet for nordbyen inviterer kommunen til blant grilling, gateteater, konsert, kulturhistorisk vandring og kunstutstilling førstkommende lørdag. Her vil også de fire fremtidsforslagene for nordbyen bli stilt ut.