Slik vil ordføreren videreutvikle Tromsø som arktisk hovedstad

I neste uke skal den nye strategien for Tromsø som arktisk hovedstad behandles av byrådet. Dersom planene vedtas, har ordfører Jarle Aarbakke tro på at byen vil befeste sin posisjon som arktisk hovedstad.

HAR PLANEN KLAR: Ordfører Jarle Aarbakke har store ambisjoner for Tromsø som arktisk hovedstad. 

nyheter

– Det handler om å videreutvikle det vi allerede har her i byen og styrke Tromsøs posisjon som sentral i skjæringspunktet mellom det som skjer innenriks og utenriks, sier ordfører Jarle Aarbjarakke.

Flere planer

I realiteten har Tromsø vært arktisk hovedstad siden 2013, da samarbeidslandene i Arktisk Råd skrev under avtalen som sikret at sekretariatet blir i Tromsø på permanent basis. Dette skjedde etter at Hillary Clinton under et ministermøte i Nuuk allerede i 2011 gikk inn for at sekretariat skulle legges til Tromsø, etter en lang dragkamp mot Reykjavik.

LES OGSÅ: Bodø er Norges mest attraktive by - dette svarer Tromsø

– Det vi i kommunen nå prøver å jobbe fram, er en underliggende strategi for Tromsø. Helt konkret har vi fått politikerne med på å bevilge to millioner kroner slik at vi får i gang gode prosjekter som for eksempel et arktisk nettverk med andre byer, deriblant Reykjavik, Nuuk og Luleå. Vi ønsker også å støtte opp om blant annet Arctic Frontiers, Arctic Economic Council og nyskapende kunst i Arktis. Vi vil også løfte fram Tromsø som en internasjonal urfolksby.

LES OGSÅ: Britt Elin blir Tromsøs mektigste

– En inspirasjon

Aarbakke peker på at mye av det som skjer i Tromsø er rettet inn mot et internasjonalt marked.

– Det gjelder både innen forskning og næringsliv, noe KSATs virksomhet er et godt eksempel på. Jeg tenker at dette er en posisjonen vi må kunne ta i selve kommunen også. Vi må ha en ambisjon om å utvikle oss innenfor både helse og omsorg, miljø, næringsliv og utdanning, sier Aarbakke, før han legger til:

– Jeg tenker at det må være en inspirasjon for Tromsø at verden ser til oss.

LES OGSÅ: Aarbakke ser ingen svakheter ved å bli ny storkommune

Ifølge ordføreren vil byrådet i neste uke avgjøre hvor vidt kommunen skal gå inn for den nye strategien for utviklingen av Tromsø som arktisk hovedstad.

– Tanken vår er at denne strategien skal gjelde også utover de tre årene vi foreløpig sitter i posisjon. Vi har en langsiktig horisont, påpeker Aarbakke.