Denne politikeren vil gi søringer 40.000 kroner for å flytte til Tromsø

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) vil gi 40.000 kroner til dem som kan tenke seg å flytte til Tromsø.

BETALINGSVILLIG: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) vil betale for å få folk til Nord-Norge. 

nyheter

– I Norge har vi en innebygget motstand mot å flytte på oss. Vi er veldig stedlige av oss, sier Fylkesnes til iTromsø.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Det er i etterdønningene av krangelen med arbeidsminister Anniken Haugli (H) om hvordan man skal få folk til å flytte til Nord-Norge for å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft at Fylkesnes kommer med det uortodokse forslaget.

LES OGSÅ: Minister: «Tromsø er jo en by det er verdt å bo i en liten stund, men kanskje ikke resten av livet»

Lav mobilitet

– Det er et veldig særnorsk fenomen at vi har enkelte områder der arbeidsledigheten er høy, mens vi har andre områder der vi har stor mangel på arbeidskraft, sier stortingsrepresentanten fra Tromsø.

Derfor mener han at arbeidsledige på eksempelvis Vestlandet skal stimuleres til å flytte nordover for å fylle på i rekkene til bedrifter som mangler folk.

– Det er en stor utfordring at vi har så lav mobilitet. Forhåpentligvis vil en slik ordning løsne på folks vegring mot å flytte på seg, sier han.

Ikke fraflyttingsbidrag

På 50-, 60- og 70-tallet fikk folk penger for å flytte fra grisgrendte strøk til områder med arbeidskraftmangel.

Fylkesnes mener at hans forslag ikke er en kopi av en slik ordning.

– Nei, det synes jeg ikke. Mitt forslag er en gulrot, ikke en pisk overfor dem som er blitt arbeidsledige, sier han.

LES OGSÅ: Ministeren snur: – Tromsø er absolutt en by å bo i hele livet

Ifølge ham er det få metoder som har fungert når det kommer til å få folk til å flytte dit jobbene finnes. Hans forslag er helt annerledes enn arbeidsministerens, understreker han.

Vil ha strenge regler

– Jeg er tilhenger av dagens Nav-system som sier at du er nødt til å ta jobbene du blir tilbudt. Samtidig er det åpning for Nav å vise skjønn og ta hensyn til eksempelvis familiesituasjonen din, sier han.

LES OGSÅ: SV-Torgeir vil fortsette på Stortinget: - Jeg skal på jakt etter Frp og Høyre

Anniken Hauglis forslag til løsning er langt mer drastisk.

– Hun ønsker å stramme inn reglene for dagpenger. Jeg mener at det er feil å bruke en velferdskrise til å stramme inn ordningene for arbeidsledighetstrygd, sier han.