Høyre-politiker stempler flyttestøtte som dobbeltmoralsk

Erlend Svardal Bøe (H) er oppgitt over forslaget fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om å gi 40.000 kroner til folk som kan tenke seg å komme til Nord-Norge.

KRITISK: Høyres Erlend Svardal Bøe rister på hodet over forslaget fra SV om flyttebidrag for flyttesugne søringer. 

nyheter

– Det er helt klart et dårlig politisk skrivebordsprodukt som er forfattet på partikontoret til SV – ikke i virkeligheten, sier Bøe.

Han mener at forslaget om å gi 40.000 kroner til dem som kan tenke seg å flytte nordover, er meget merkelig.

Les saken: Denne politikeren vil gi søringer 40.000 kroner for å flytte til Tromsø

Dobbeltmoralsk

– Det er helt klart dobbeltmoralsk fra Fylkesnes – all den tid at han reagerte kraftig på arbeidsministerens uttalelse om Tromsø. Ved å foreslå flyttepenger skaper han et inntrykk av at vi bor i en sutrete og stakkarslig landsdel, sier Bøe, som er gruppeleder i Tromsø Høyre.

Han viser til at stort sett alle prognoser for næringsutvikling for Nord-Norge peker bratt oppover.

Les også: Minister: «Tromsø er jo en by det er verdt å bo i en liten stund, men kanskje ikke resten av livet»

Enormt potensial

– Vi har et enormt potensial innenfor sjømatproduksjon, reiseliv og energi. Bare sjømatsektoren alene beregnes å være verdt 550 milliarder kroner om 30 år. Det er like mye som olje- og gassnæringen tar inn i dag, sier Bøe.

Han mener at 40.000 kroner i flyttebidrag er direkte latterlig sett i lys av dette.

– Hvorfor skal vi bruke skattekroner på å få folk til å flytte hit? Vi må for en gangs skyld kunne ta tak og løse problemene på egen hånd og ikke ringe til staten hver gang vi opplever en liten motbakke, sier Bøe.

Tilbakeviser kritikk

Fylkesnes på sin side mener kritikken er uberettiget.

– Jeg skjønner ikke hvordan man kan bli så fullstendig rasende over et forslag som møter arbeidsløshet i sør på en god måte, gir næringslivet vårt i nord bedre tilgang på arbeidskraft og som gir folk på jakt etter arbeid mulighet til en fremtid i Nord-Norge, uttaler han i en tekstmelding til iTromsø.

– Jeg skjønner at høyresiden har ømme tær etter å ha gjort en slett innsats mens arbeidsløsheten stiger, men nå må jeg oppfordre alle til å puste med magen, fortsetter han før han konkluderer med:

– I iveren etter å bite meg biter de hverandre. Der den ene mener man overhodet ikke skal ta i bruk offentlige midler for å få nordover, peker den andre på at man allerede i dag har en slik ordning og at den er god nok. Men det er jo bare å forholde seg til sannheten: Nord-Norge mangler arbeidskraft, og noe nytt må gjøres.